نشانی دادسرای ناحیه ۱۱ تهران

تهران خیابان ولیعصر ضلع غربی میدان منیریه

تلفن دادسرای ناحیه ۱۱ تهران

۲ الی ۵۵۳۷۵۷۵۰

صلاحیت دادسرای ناحیه ۱۱ تهران

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۱۱ تهران

در این دادسرا ۹ شعبه دادیاری و ۵ شعبه بازپرسی مستقر می باشد.

این دادسرا ناحیه ۱۱ شهرداری را تحت پوشش خود دارد.

این دادسرا از جنوب میدان انقلاب به سمت پایین, خ دانشگاه جنگ, خ جمهوری, میدان حر و پاستور, کارگر جنوبی, بزرگراه نواب از جنوب میدان توحید, امیریه, منیریه, ولیعصر از انقلاب به پایین, میدان راه آهن, میدان رازی, خ حلال احمر, شیخ هادی, ابوسعید, مولوی, مختاری, حافظ, وحدت اسلامی را پوشش می دهد.