نشانی دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)

بلوار تهرانسر- خیابان شهید مصطفی خمینی- نبش خیابان امام خمینی

تلفن دادسرای ناحیه ۲۱ ( ارشاد )

صلاحیت دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)

پرونده های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در تهران بزرگ در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می گیرد.
این دادسرای تخصصی که به دادسرای ارشاد معروف است برای برخورد جدی با جرایم فرهنگی و مفاسد اجتماعی و اخلاقی این دادسرا راه‌اندازی و رسیدگی به جرایم منافی عفت و خرید و فروش و توزیع مشروبات الكلی و محصولات فرهنگی مستهجن و مبتذل را به عهده دارد.