نشانی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت)

چهارراه گلوبندک- خ پانزده خرداد- ضلع غربی میدان پانزده خرداد- ساختمان دادسرای مرکز

تلفن دادسرای ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت)

۳۵۰۵۱۱۱۱ و ۳۵۰۵۱۰۰۰

صلاحیت دادسرای ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت)

در این مجتمع قضائی ۱۰ شعبه بازپرسی و شعبه ۱۰۸۳ مستقر می باشند. شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به شرح ذیل می باشد:
۱-رسیدگی به اتهامات مذکور در ذیل تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب, مصوب ۱۳۸۰٫
الف) کلیه جرایم وزراء, استانداران, فرمانداران, قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شکایات علیه مسئولین سازمان های دولتی و مدیران کل استان ها و روسای ادارات شهرستان های استان تهران و شکایات علیه شهرداران مراکز شهرستان های استان تهران و شکایات علیه شهرداران مراکز شهرستان های استان تهران.
ب) جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء, اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی و کارمندان شهرداری ها و کلیه شهرداران شهرستان های استان تهران در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد.
ج) جرایم عمومی پرسنل امنیتی و انتظامی و نیز پرسنل رد بالای نظامی, جرایم اتباع خارجی به جز افاغنه, انجام نیابت های خارجی, تخلفات ارزی حسب اعلام بانک مرکزی.
۲-رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگرد به بالا.
۳-رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونین آنها.
۴-رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه به استثناء اتباع کشورهای افغانستان, هند و پاکستان و بنگلادش.ویژه کارکنان دولت,