نشانی دادسرای ناحیه ۳۰ تهران (بین الملل)

خ ولی عصر- بالاتر از تقاطع خ امام خمینی (ره)- پایین تر از کلانتری جامی – کوچه سخنور

تلفن دادسرای ناحیه ۳۰ تهران (بین الملل)

۶۶۳۴۵۹۳۱

صلاحیت دادسرای ناحیه ۳۰ تهران (بین الملل)

رسیدگی به دعاوی اتباع خارجی درایران، رسیدگی به دعاوی کیفری دیپلمات ها و ایرانیانی که در خارج از کشور به سر می برند، رسیدگی به اتهامات و دعاوی ایرانیانی که به ایران مسترد می شوند، طرح هرگونه ادعای کیفری علیه مقامات خارجی، بنا به تقسیم وظایف، در صلاحیت دادسرای امور بین الملل قرار گرفته است. برای طرح شکایت در دادسرای امور بین الملل، مانند همه دادسراها، حضور شاکی و یا وکیل شاکی، تنظیم شکواییه و ضمیمه نمودن مدارک و مستندات و همچنین پرداخت هزینه دادرسی، از الزامات قانونی می باشد.موضوع عقد قرارداد با شرکتهای خارجی، ادعای کیفری علیه اشخاص خارجی که با دادن وعده های بدون پشتوانه، مدعی ثبت شرکت و کارآفرینی در سطح بین المللی می نمایند، از جمله جرایم قابل طرح در دادسرای جرایم بین الملل می باشد. اخیرا عده ای با عنوان مجعول وکیل پایه یک دادگستری و ادعای دانشجوی دکترای حقوق در خارج از کشور و همچنین با ثبت موسسه مشاوره آموزشی در کشورهای اروپایی که حتی صلاحیت مشاوره حقوقی در خود اروپا را هم ندارند، مدعی اخذ نمایندگی محصولات غذایی خارجی در فضای مجازی شده اند، در صورت طرح شکایت مالباختگان، پرونده کلاهبرداری این گونه موسسات، قابل پیگیری در دادسرای امور بین الملل تهران می باشد.