نشانی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران (راهور)

خ آزادی- نبش خ رودکی- پشت ساختمان راهنمایی و رانندگی

تلفن دادسرای ناحیه ۳۲ تهران (راهور)

۶۶۴۳۶۰۲۹

صلاحیت دادسرای ناحیه ۳۲ تهران (راهور)

رسیدگی به جرایمی نظیر تغيير ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري، الصاق پلاك وسيله‌ي نقليه موتوري ديگري، به كار بردن و استفاده از پلاك‌هاي تقلبي، تغيير شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله‌ي نقليه‌ي موتوري بدون اخذ مجوز قانوني، خارج كردن اركان اصلي خودرو از صورت اصلي كارخانه‌ي سازنده، اوراق كردن وسايل نقليه‌ي موتوري بدون مجوز قانوني، عدم اعلام سرقت يا مفقود شدن پلاك وسايل نقليه‌ي موتوري پس از اطلاع در ظرف مهلت قانوني، تغيير عمدي در دستگاه ثبت سرعت وسيله‌ي نقليه يا رانندگي با علم به اين تغيير، جعل گواهينامه رانندگي، كارت، برگه معاينه فني، دفترچه، سند شناسنامه خودرو، كروكي تصادفات، قبض جرايم راهنمايي و رانندگي و آرم طرح ترافيك و استفاده از آنها، تخريب عمدي علائم و چراغ راهنمايي و رانندگي و دوربين‌هاي كنترل سرعت، رانندگي بدون رعايت نظامات دولتي، همراه با حركات غيرمتعارف كه موجب اخلال در نظم و سلب آسايش و آرامش عمومي شود، جرايم رشاء و ارتشاء راهور در ارتباط با انجام وظايف ضابطان، تمرد، تهديد، ضرب و جرح عمدي و اهانت به ماموران راهنمايي و رانندگي در حين يا به سبب انجام وظيفه و شكايات عليه ماموران راهنمايي و رانندگي به لحاظ ارتكاب جرايم عمدي ناشي از تعدي و تفريط در انجام وظيفه از جمله صلاحيت‌هاي اين دادسرا است.