نشانی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس-جرائم امنیتی)

بزرگراه چمران- زندان اوین،

تلفن دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس-جرائم امنیتی)

۶الی ۲۲۱۸۷۹۵۵

صلاحیت دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس-جرائم امنیتی)

جرایم امنیتی – قاضی ویژه امنیت – وکیل متخصص کیفری – اقدام علیه امنیت ملی – شورای عالی امنیت ملی

دادسرای ویژه جرایم امنیتی، یکی از دادسراهای تخصصی تهران می باشد. با توجه به افزایش حجم پرونده های کیفری، در کنار هر دادگاه مرجعی به نام دادسرا اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی در جهت کشف جرم و متهمین آن و یا اقدام به حفظ ادله می کند. یکی دیگر از وظایفی که دادسرا عهده دار انجام آن می باشد کشف جرم و تشخیص اینکه رسیدگی به جرم در صلاحیت کدام دادگاه است، می باشد. با گسترده تر شدن تنوع جرایم و انواع آن و همچنین با افزایش حجم پرونده های کیفری در موضوعات کیفری، رسیدگی به امور کیفری، تخصصی گردیده است و لذا برای رسیدگی به این جرایم دادسراهای متعدد و متنوعی تشکیل گشته است که هرکدام در زمینه ای تخصصی صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرایم خاص را دارد. تقسیم بندی دادسراها به نحو تخصصی، این مزیت را دارد که هرکدام می توانند موضوعات کیفری را به نحو دقیقتر و سریعتر بررسی کنند. ماهیت بعضی از جرایم به گونه ای است که رسیدگی به آن ایجاب می کند به خاطر وجود برخی از ملاحظات امنیتی به صورت مخفی و تخصصی باشد. این جرایم از این جهت نیاز به مرجع خاص برای رسیدگی دارد که با امنیت کشور و جامعه و امور امنیتی و مصالح کشور ارتباط مستقیم دارد. به همین خاطر برای رسیدگی به این موارد وجود یک دادسرای تخصصی به نام دادسرای ویژه جرایم امنیتی پیش بینی شده است.

با توجه به اینکه دادسرا جرایم امنیتی از مواردی است که اخیرا تشکیل آن در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی گردیده است، لذا در این مقاله که توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تحت سرپرستی جناب آقای دکتر محمد رضا مهری منتشر می گردد سعی بر آشنایی بیشتر با دادسرای ویژه جرایم امنیتی می باشد. سوالاتی از قبیل: ماهیت دادسرای جرایم امنیتی چیست؟ رسیدگی به چه جرایمی در دادسرای ویژه امنیت امکان دارد؟ دادسرای جرایم امنیتی در کدام نقاط ایران تشکیل شده است؟ وکیل متخصص جرایم امنیتی کیست؟ قاضی ویژه جرایم امنیتی چه خصوصیاتی دارد؟ آیا دادسرای جرایم امنیتی براساس قانون تکیل شده است

ماهیت دادسرای ویژه ی جرایم امنیتی

یکی از دادسراهایی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده، دادسرای ویژه جرایم امنیتی است که صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرایم کیفری را دارد.(ماده۲۵ق.آ.د.ک.) این دادسرا از معاونت های دادسرای عمومی و انقلاب می باشد و خود به عنوان یک دادسرای تخصصی محسوب می شود و تحت عنوان یک دادسرای مجزا نمی باشد. حوزه ی صلاحیت این دادسرا به طور دقیق در قانون مشخص نشده ولی با توجه به رویه ی موجود در این دادسرا و عنوان آن می توان صلاحیت این دادسرا را در موارد امنیتی و مواردی که اقدامات خرابکارانه و تروریستی انجام می شود و همچنین در موارد جاسوسی و در مواردی که اقداماتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت می گیرد همه ی اینها از موارد صلاحیت رسیدگی در دادسرای ویژه جرایم امنیتی می باشد.

در هر دادسرایی عده ای از افراد در مقام ظابطین دادگستری عهده دار انجام دستورات قضایی هستند و همچنین بر اساس قانون مامور کشف جرایم و تعقیب متهمین و دستگیری مظنونین و معرفی آنان به دادسرا می باشند. ظابطین دادگستری به عنوان ظابطین عام و خاص تقسیم می شوند. دادسرا ویژه جرایم امنیتی دارای ظابطین خاص می باشند که در جهت کشف جرایم امنیتی و متهمین آنها و دستگیری و معرفی آنان به این دادسرا اقدام می کنند. این ظابطین شامل: مامورین وزارت اطلاعات،مامورین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

صلاحیت رسیدگی دادسرای ویژه جرایم امنیتی

دادسرا در مقام رسیدگی صلاحیت کشف جرم و تعقیب متهمین و دستگیری مظنونین و مجرمین و در صورت برائت اقدام به صدور قرار منع و یا موقوفی تعقیب و در صورت مجرمیت اقدام به صورت کیفرخواست و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می نماید. برای همین در قانون برای رسیدگی مقرراتی تصویب شده که چارت سازمانی دادسرا و کارمندان آن ملزم به رعایت آن می باشند.

یکی از این مقررات تعیین و تعریف ماهیت جرایمی است که دادسرا مامور کشف و رسیدگی مقدماتی به آنها می باشد. با توجه به تخصصی بودن رسیدگی در دادسرای ویژه جرایم امنیتی، این قاعده هم شامل حال دادسرا ویژه جرایم امنیتی می گردد. این موارد به شرح زیر می باشد:

مصادیق جرایمی که در قانون مجازات، دادسرای ویژه جرایم امنیتی به آن رسیدگی می کند:

۱-جرایم علیه نظام اقتصادی کشور

– رسیدگی به جرایمی که به هر نحو انجام و ارتکاب آن به قصد بر هم زدن و یا اخلال در نظم اقتصادی و یا ایجاد اخلال در نظم اقتصادی می باشد.

– جعل کردن و یا استفاده از سند مجعول، یا وارد کردن کشور کردن اسکناس های رایج داخلی و خارجی و اسناد تعهد آور بانکی، به قصد برهم زدن و یا ایجاد اخلال در نظم اقتصادی، مشروط به آنکه محارب شناخته نشود.(ماده ۵۲۶ق.م.ا.)

-کلاهبرداری در سطحی که موجب اخلال در نظام اقتصادی گردد و مشمول محاربه نباشد.

– اختلاس در سطحی که موجب اخلال در نظم اقتصادی گردد و محاربه نباشد.

۲-جرایم علیه امنیت ملی و داخلی

– تشکیل دسته یا جمعیتی که قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته باشند بدون آنکه محارب باشند.(۴۹۸ق.م.ا.)

– قرار دادن نقشه و اسرار و تصمیمات در زمینه ی سیاست داخلی و خارجی که متضمن جاسوسی باشد(۵۰۱ق.م.ا.)

– جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر در ایران که به ضرر امنیت ملی باشد.(۵۰۲ق.م.ا.)

– جاسوسی و قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده در پوشش مسولین در اختیار دیگران. (۵۰۸ق.م.ا.)

– همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی به هر نحو در صورتی که محارب نباشد. (۵۰۹ق.م.ا.)

– مخفی کردن یا سبب مخفی کردن و یا کمک کردن به قصد برهم زدن امنیت ملی به افرادی که به عنوان جاسوس مامور به جاسوسی و یا مامور ایراد لطمه به کشور بوده اند. (۵۱۰ق.م.ا.)

– تهدید به بمب گذاری در وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور(۵۱۱ق.م.ا.)

– تحریک و اغوا مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور(۵۱۲ق.م.ا.)

قوانین خاص

– جرایم مربوط به جاسوسی

– قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

الف) اقدام تشکیلاتی در جهت اخلال در نظام اقتصادی

ب) اخلال در نظام اقتصادی از طریق جعل یا ضرب سکه

پ) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی

و همچنین اقدامات تروریستی و خرابکارانه و اتلاف و تخریب اموال کشور به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور در صلاحیت رسیدگی دادسرای ویژه جرایم امنیتی می باشد.

تفاوت دادسرای انقلاب و ویژه جرایم امنیتی

در معیت دادگاه انقلاب، دادسرای انقلاب در بعضی از جرایم صلاحیت رسیدگی دارد که شامل که شامل موارد زیر می باشد:

– در موارد محاربه و افساد فی الارض و بغی به قصد مقابله با نظام اسلامی

– در موارد قاچاق کالا و مواد مخدر در سطح کلان و به گونه ای که به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.

– توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری

– دعاوی مربوط به امور مالی و اموال دولتی اصل ۴۴ قانون اساسی

– جرایم مربوط به توزیع و نشر آثار سمعی و بصری

در غیر این موارد دادسرای ویژه جرایم امنیتی و مواردی که شرح داده شد و به طور کلی در مواردی که هدف اخلال در نظام اقتصادی و برهم زدن امنیت ملی و داخلی کشور باشد و بدون اینکه محارب باشد،صلاحیت رسیدگی دارد.