نشانی دادسرای ناحیه ۳۷ تهران (انفال و شهرداری)

تهران – میدان منیریه – کوچه رحیمی

تلفن دادسرای ناحیه ۳۷ تهران (انفال و شهرداری)

۵۵۴۹۴۳۶۳

صلاحیت دادسرای ناحیه ۳۷ تهران (انفال و شهرداری)

تشکیل دادسرای ویژه شهرداری ها در تهران که سابق بر این در دادسرای ناحیه ۷ تهران مستقر بود، با تجمیع دادسرای ویژه زمین خواری، و تبدیل به دادسرای واحد با عنوان دادسرای حفظ انفال و ثروت های عمومی و شهرداری ها، با تقسیم ناحیه داسرای تهران، به نام دادسرای ناحیه ۳۷ تهران، به عنوان یکی از معاونت های دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آغاز به کار کرد. شورای حفظ حقوق بیت المال که در اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی ایران ، جهت حفظ حقوق بیت المال تشکیل گردید، ابتدا با راه اندازی دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری در دادسرای ناحیه ۳ تهران، به کلیه پرونده های تجاوز و تصرف اراضی دولتی، فروش اموال و املاک دولتی و به اصطلاح شایع، زمین خواری در قالب مبارزه با مفاسد اقتصادی، رسیدگی می نمود. ماهیت دعاوی کیفری ملکی، علیه انفال و ثروت های عمومی، از قبیل جنگلها و مراتع ملی، تغییر کاربری اراضی زراعی ، ساخت ویلا در اراضی ملی، در شهرهای دماوند، رودهن، پردیس و لواسان، باعث حساسیت بیش از حد به این جرایم و پیگیری جدی در دادسرای تخصصی گردید. جرایم ارتکابی مامورین شهرداری و تجاوز به اراضی دولتی در محدوده شهرها نیز، نیاز به دادسرای تخصصی شهرداری را جلوه گر نمود. با تجمیع دو دادسرای ویژه شهرداری ها و دادسرای ویژه زمین خواری و تشکیل دادسرای ناحیه۳۷ تهران ( دادسرای ویژه حفظ انفال و اموال عمومی و شهرداری ها) رسیدگی تخصصی در دادسرا انجام خواهد شد.
جرایم در صلاحیت دادسرای ویژه شهرداری و زمین خواری

دادسرای ویژه حفظ انفال و حقوق عمومی و شهرداری، یکی از دادسراهای تخصصی تهران است که به جرایم در حوزه اموال و املاک عمومی در مالکیت دولت، رسیدگی می نماید. املاک دولتی، شامل انفال، جنگلها و مراتع، پارکها و فضای سبز و اموال عمومی دیگر هستند. جرایمی از قبیل، تصرف عدوانی املاک دولتی، تخریب و تجاوز به منابع ملی، فروش املاک دولتی، تخریب جنگل و مرتع، تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز، ساخت بنا بدون مجوز در محدوده شهر، ساخت بنا بدون مجوز در حومه شهر، در صلاحیت دادسرای ویژه حفظ انفال و ثروت های عمومی و شهرداری می باشد. رسیدگی به رانت های کلان در واگذاری املاک دولتی در قالب طرح های عمرانی و صنعتی، رسیدگی به جرایم مامورین سد معبر شهرداری تهران، رسیدگی به جرایم کارکنان و ماموران شهرداری، در مقام ضابط خاص دادگستری، و در کل، رسیدگی به تمامی جرایم شهرداران مناطق و نواحی تهران و کارکنان شهرداری تهران، درباره وظایف شغلی و حوزه ماموریتی، در صلاحیت دادسرای ویژه حفظ انفال و ثروت های عمومی و شهرداری می باشد. دادسرای ویژه شهرداری و زمین خواری در میدان منیریه تهران واقع شده است. در شهرستانها دادسرای ویژه شهرداری و زمین خواری وجود ندارد و دادسرای ویژه شهرداری و زمین خواری حسب ارجاع، امکان رسیدگی به پرونده های ملی را دارد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت در دادسرای ویژه شهرداری و زمین خواری

برای طرح هرگونه شکواییه در دادسراهای عمومی و تخصصی تهران، یا سایر شهرستانها، نیاز به تهیه و تدارک شکایت بر مبنای حقوق موضوعه، مدارکی را نیز پیوست شکایت نامه خود نماید. اما به دلیل ماهیت دادسراهای تخصصی تهران، مانند دادسرای حفظ انفال و ثروت های عمومی و شهرداری، معمولا اعلام کننده جرم، نهادهای دولتی، مانند سازمان جنگلها و مراتع کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اطلاعات، شهرداری های مناطق تهران و سایر مراجع ذیربط می باشد. اما این امر مانع از طرح شکایت اشخاص حقیقی، به واسطه تظلمی که به وی شده است، نمی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت کیفری 

مدارک شناسایی مانند کارت ملی.
مدارک و مستنداتی که شاکی جهت اثبات ادعای خود، به آنها استناد خواهد کرد.
ذکر محل و تاریخ وقوع جرم و همچنین تعیین خسارت وارده شده به شاکی خصوصی.