دانلود اپلیکیشن عدالت همراه

عیسی زارع پور رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این باره گفت: ما در راستای هوشمند سازی دستگاه قضایی راهبرد‌هایی را مدنظر قرار دادیم تا به قوه قضاییه هوشمند دست یابیم، دسترسی مردم به عدالت افزایش یافته و سرعت و رسیدگی قضایی تحقق یابد.

از طریق این برنامه دسترسی به سامانه ابلاغ الکترونیک، دسترسی به نوبت دهی، دسترسی به سامانه گواهی عدم سوء پیشینه، دسترسی به نظرسنجی، دسترسی به سامانه اطلاع رسانی پرونده، امکان دریافت نتیفیکیشن وجود دارد.

نحوه دانلود اپلیکیشن عدالت همراه