درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی از رییس اداره ثبت

بسمه تعالي

 رياست محترم اداره ثبت اسناد و املاك “نام  شهرستان محل وقوع اداره ثبت “

 با سلام و احترام به استحضار مي رساند :

به دنبال صدور اجرائيه شمارة مذكور از سوي شعبة      ادارة اجراي ثبت ” نام شهرستان “ و با تصور اشتباهي تعلق  پلاك ثبتي      /      بخش       شهرستان     به آقاي/خانم      متأسفانه عمليات اجرايي  عليه  نامبرده  نسبت به پلاك ثبتي اخيرالذكر شروع گرديده است . نظر به اينكه پلاك ثبتي ياد شده را اينجانب طي مبايعه‌نامة شماره      خريداري كرده‌ام و حتي در خصوص الزام آقاي/خانم     به تنظيم سند رسمي پلاك مذكور نيز موفق به اخذ رأي قطعي شمارة      از شعبة     دادگاه عمومي ” نام شهرستان “ گرديده‌ام وبدين ترتيب مالكيت آقاي/خانم      نسبت به پلاك مذكور منتفي مي‌باشد فلذا ابتدائا توقيف فوري عمليات اجرايي و نهايتاً صدور حكم بر ابطال  اجرائيه صادره به شماره      اداره ثبت ” نام شهرستان “به استناد ماده 229 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي 1355 مورد استدعاست.

مستندات اينجانب عبارتند از: كپي مصدق : 1ـ مبايعه‌نامه ، 2ـ دادنامة صادره از      شعبة      دادگاه عمومي      ، 3ـ اجرائيه شماره       صادره از شعبة      ادارة‌اجراي ثبت ” نام شهرستان “.

 

درخواست توقف عملیات اجرایی , لایحه توقف عملیات اجرایی , دادخواست توقف عملیات اجرایی , درخواست ابطال عملیات اجرائی از رییس اداره ثبت , دادخواست توقف عملیات اجرایی , مشاوره تلفنی با وکیل