رونمایی از سایت برخط نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 

 با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه سایت برخط نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه رونمایی شد.

نظریات مشورتی حقوقی در جلسه‌ای با حضور پیشکسوتان جامعه علمی و قضائی مطرح و قابل استفاده برای قضات و پژوهشگران است.

در این سایت نظریات مشورتی مربوط به سالهای ۹۱ تا ۹۸ گردآوری شده است.