شرایط حقوقی ساخت و سازها

 امروزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سامان‌بخشي‭ ‬به‭ ‬سيماي‭ ‬شهر،‭ ‬ملاحظاتي‭ ‬از‭ ‬قبيل‭ ‬اصول‭ ‬معماري،‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬بهداشتي‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬محلي‭ ‬تابع‭ ‬يك‌سلسله‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬قواعدي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬الزاماً‭ ‬بايد‭ ‬رعايت‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬دانستن‭ ‬قوانين‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬تغيير‭ ‬در‭ ‬بناي‭ ‬مسكوني‭ ‬يا‭ ‬تجاري‭ ‬خود‭ ‬دارند،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬ضرورت‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پرونده‌هاي‭ ‬وقت‌گير‭ ‬و‭ ‬پرهزينه‭ ‬دادگستري‭ ‬مي‎كاهد‭.

‬به‌طور‭ ‬مثال‭ ‬بايد‭ ‬دانست‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬جهت‭ ‬ساختمان‭ ‬جديد‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ساختماني‭ ‬يا‭ ‬تغييرات‭ ‬آن‭ ‬حداقل‭ ‬تعداد‭ ‬محل‌هاي‭ ‬پاركينگ،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معيارهاي‭ ‬مشخص‌شده‭ ‬در‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوطه‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬همچنين‭ ‬اگر‭ ‬سازه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فني‭ ‬قابل‭ ‬تحكيم‭ ‬و‭ ‬مقاوم‌سازي‭ ‬نباشد‭ ‬يا‭ ‬ذي‌نفع‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعيين‌شده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مقاوم‌سازي‭ ‬اقدام‭ ‬نكند،‭ ‬حكم‭ ‬مقتضي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قلع‭ ‬بنا‭ ‬صادر‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬جزييات‭ ‬اين‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬در‭ ‬سايت‭ ‬شهرداري‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬قابل‭ ‬دسترسي‭ ‬است‭ ‬زيرا‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬ضوابط‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬وضعيت‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬شرايط‭ ‬بومي‭ ‬يا‭ ‬حتي‭ ‬نواحي‭ ‬مختلف‭ ‬يك‭ ‬شهر،‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬شرايط‭ ‬كنوني‭ ‬با‭ ‬پيچيده‭ ‬شدن‭ ‬مسايل‭ ‬شهري،‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬كثرت‭ ‬نيازها‭ ‬و‭ ‬احتياجات‭ ‬نمي‌توان‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬رها‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬بدون‭ ‬اتكا‭ ‬به‭ ‬طرح‌هاي‭ ‬جامع،‭ ‬هادي‭ ‬و‭ ‬تفصيلي‭ ‬شكل‭ ‬گيرند‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬رعايت‭ ‬طرح‌هاي‭ ‬شهري‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بنيادي‌ترين‭ ‬ابزار‭ ‬شكل‌دهي‭ ‬شهرها‭ ‬براساس‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬از‭ ‬پيش‌‌تعيين‌شده‭ ‬ضروري‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬روابط‭ ‬عمومي‭ ‬معاونت‭ ‬فرهنگي‭ ‬قوه‌قضاييه،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ارتباط‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهري‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مشخص‭ ‬كردن‭ ‬جهت‌هاي‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تدوين‭ ‬برنامه‭ ‬شهري‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬تأمين‭ ‬نيازمندي‌هاي‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬مبناي‭ ‬پيش‌بيني‌ها‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬توسعه‭ ‬شهري،‭ ‬تهيه‭ ‬مي‌شود‭. ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬طرح‭ ‬هادي‭ ‬شهري‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬طرحي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جهت‭ ‬گسترش‭ ‬آتي‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمين‌هاي‭ ‬شهري‭ ‬براي‭ ‬عملكردهاي‭ ‬مختلف‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌شود‭. ‬طرح‭ ‬تفصيلي‭ ‬نيز‭ ‬كه‭ ‬رعايت‭ ‬آن‭ ‬الزامي‭ ‬است،‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬طرحي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معيارها‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬كلي‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهر؛‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمين‌هاي‭ ‬شهري‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬محلات‭ ‬مختلف‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬موقعيت‭ ‬و‭ ‬مساحت‭ ‬دقيق‭ ‬زمين‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬وضع‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬تفصيلي‭ ‬شبكه‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور،‭ ‬ميزان‭ ‬تراكم‭ ‬جمعيت‭ ‬و‭ ‬تراكم‭ ‬ساختماني‭ ‬در‭ ‬واحدهاي‭ ‬شهري‭ ‬و‭ ‬اولويت‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬بهسازي‭ ‬و‭ ‬نوسازي‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬مشكلات‭ ‬شهري‭ ‬و‭ ‬موقعيت‭ ‬كليه‭ ‬عوامل‭ ‬مختلف‭ ‬شهري‭ ‬در‭ ‬آن،‭ ‬تعيين‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نقشه‌ها‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مالكيت‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مدارك‭ ‬ثبتي‭ ‬تهيه‭ ‬و‭ ‬تنظيم‭ ‬مي‌شود‭.‬

‭ ‬موارد‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختماني

تخلفات‭ ‬ساختماني‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬نقض‭ ‬قوانين‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬شهرسازي،‭ ‬فني،‭ ‬ايمني‭ ‬و‭ ‬بهداشتي‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ابهام‭ ‬در‭ ‬قوانين‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬علل‭ ‬تخلف‭ ‬ساختماني‭ ‬است‭. ‬مبنا‭ ‬و‭ ‬مستند‭ ‬رسيدگي‭ ‬به‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختماني‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬قانوني‭ ‬و‭ ‬حريم‭ ‬مصوب‭ ‬شهرها‭ ‬ماده‭ ‬صد‭ ‬قانون‭ ‬شهرداري‌ها‭ ‬و‭ ‬تبصره‌هاي‭ ‬يازده‌گانه‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬حريم‭ ‬مصوب‭ ‬شهرها،‭ ‬كميسيون‭ ‬بند‭ ‬3‭ ‬تبصره‭ ‬2‭ ‬ماده‭ ‬99‭ ‬قانون‭ ‬شهرداري‌ها‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬اين‭ ‬ارتباط‭ ‬به‭ ‬هرگونه‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازي‭ ‬كه‭ ‬فاقد‭ ‬مجوز‭ ‬كتبي‭ ‬از‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬باشد‭ ‬بناي‭ ‬فاقد‭ ‬پروانه‭ ‬گفته‭ ‬مي‌شود‭. ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬مراحل‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬ساختماني‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬عوارض‭ ‬نيز‭ ‬توسط‭ ‬مؤدي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬اخذ‭ ‬پروانه‭ ‬نكرده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‭ ‬خود‭ ‬كند،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬مي‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬بدون‭ ‬پروانه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬آورد‭.‬

حسب‭ ‬قانون‭ ‬چنانچه‭ ‬پلاكي‭ ‬فاقد‭ ‬پلاك‭ ‬ثبتي‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ملك‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬بناي‭ ‬غيرمجاز‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬نداشتن‭ ‬سند‭ ‬مالكيت‭ ‬مانع‭ ‬رسيدگي‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬كميسيون‭ ‬ماده‭ ‬100‭ ‬شهرداري‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬مورد‭ ‬ساخت‭ ‬اضافه‭ ‬بناي‭ ‬زائد‭ ‬بر‭ ‬مساحت‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬پروانه‭ ‬ساختماني‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬ضرورت‭ ‬قلع‭ ‬اضافه‭ ‬بنا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موقعيت‭ ‬ملك‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مكاني،‭ ‬كميسيون‭ ‬شهرداري‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬حكم‭ ‬تخريب،‭ ‬سازنده‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬جريمه‌اي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نوع‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فضاي‭ ‬ايجاد‌شده‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬ساختمان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مصالح‭ ‬مصرفي‭ ‬باشد‭. (‬كه‭ ‬در‭ ‬تعيين‭ ‬قيمت‭ ‬اعياني‭ ‬آن‭ ‬تاثيرگذار‭ ‬است‭) ‬

بديهي‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬فرضي‭ ‬كه‭ ‬ذي‌نفع‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬جريمه‭ ‬خودداري‭ ‬كند،‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬مكلف‭ ‬است‭ ‬مجدداً‭ ‬پرونده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كميسيون‭ ‬مذكور‭ ‬ارجاع‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬رأي‭ ‬تخريب‭ ‬را‭ ‬تقاضا‭ ‬كند‭. ‬كميسيون‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مورد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬رأي‭ ‬تخريب‭ ‬اقدام‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.‬

از‭ ‬طرفي‭ ‬ديگر،‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬مغاير‭ ‬با‭ ‬كاربري‭ ‬تعيين‌شده‭ ‬براي‭ ‬زمين‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تغيير‭ ‬كاربري‭ ‬محاسبه‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬كميسيون‭ ‬ماده‭ ‬100‭ ‬شهرداري‭ ‬است‭.‬

لازم‭ ‬است‭ ‬اشاره‭ ‬شود،‭ ‬تخلف‭ ‬تراكم‭ ‬اضافي‭ ‬اصولاً‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬تخلف‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬شهرسازي‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬از‭ ‬ضوابط‭ ‬فني‭ ‬يا‭ ‬بهداشتي‭ ‬قابل‭ ‬رسيدگي‭ ‬است‭. ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬جريمه‭ ‬بايد‭ ‬گواهي‭ ‬پايان‭ ‬ساخت‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬كند‭. ‬

در‭ ‬هر‭ ‬مورد‭ ‬كه‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه،‭ ‬حكم‭ ‬صادره‭ ‬درباره‭ ‬جريمه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬بگذارد،‭ ‬احداث‭ ‬بناي‭ ‬مازاد‭ ‬كه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬غيرمجاز‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شد،‭ ‬مجاز‭ ‬شناخته‭ ‬مي‌شود‭ ‬اما‭ ‬نكته‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اعتبار‭ ‬رأي‭ ‬بقاي‭ ‬جريمه‭ ‬كميسيون‭ ‬بر‭ ‬تراكم‭ ‬اضافه‭ ‬تنها‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬ساختمان‭ ‬پابرجا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تخريب‭ ‬و‭ ‬تجديد‭ ‬بنا،‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬رأي‭ ‬صادرشده‭ ‬براي‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تراكم‭ ‬مازاد‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬مجدد‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬چگونگي‭ ‬تعبيه‭ ‬پاركينگ‭ ‬در‭ ‬مجتمع‌هاي‭ ‬آپارتماني

تأمين‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬تمامي‭ ‬پاركينگ‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬طبق‭ ‬ضوابط‭ ‬مصوب‭ ‬كميسيون‭ ‬ماده‭ ‬5‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬تعيين‌شده‭ ‬در‭ ‬پروانه‌هاي‭ ‬ساختماني‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬كاربري‌ها،‭ ‬براي‭ ‬تمامي‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬پهنه‌ها‭ ‬الزامي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬عدم‭ ‬خلاف‭ ‬يا‭ ‬گواهي‭ ‬پايان‭ ‬كار،‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬تأمين‭ ‬كليه‭ ‬پاركينگ‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬مذكور،‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬ساختمان‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬پاركينگ‌هاي‭ ‬مشاعي‭ ‬با‭ ‬فاصله‭ ‬حداكثر‭ ‬250‭ ‬متر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬خصوص،‭ ‬تفكيك‭ ‬پاركينگ‌ها‭ ‬در‭ ‬مجتمع‌هاي‭ ‬آپارتماني‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬كليه‭ ‬حقوق‭ ‬مالكان‭ ‬و‭ ‬خريداران‭ ‬بدون‭ ‬اشكال‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬بعدي‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تفكيك‭ ‬اعيان‭ ‬مطلوبيت‭ ‬بيشتري‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬صورت‌مجلس‭ ‬تفكيكي‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬همه‭ ‬جوانب‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬مي‌شود‭.‬

به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬صورت‌مجالس‭ ‬تفكيكي‭ ‬همواره‭ ‬تعداد‭ ‬پاركينگ‌ها‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مفروزات‭ ‬با‭ ‬مساحت،‭ ‬حدود‭ ‬و‭ ‬شماره‭ ‬قطعه‭ ‬تعيين‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬انتقال‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬صورت‌مجلس‭ ‬پاركينگ‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شماره،‭ ‬مساحت‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬دقيقاً‭ ‬در‭ ‬سند‭ ‬قيد‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭.‬

بنابراين‭ ‬چون‭ ‬پاركينگ‌ها‭ ‬جزو‭ ‬مفروزات‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬هستند،‭ ‬جاي‭ ‬اعتراض‭ ‬براي‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬پاركينگ‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬باقي‭ ‬نمي‌گذارد‭. ‬مطلبي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واحدهاي‭ ‬ثبتي‭ ‬مربوط‭ ‬مي‌شود،‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تنظيم‭ ‬صورت‌مجلس‭ ‬تفكيكي‭ ‬براي‭ ‬تعاريف‭ ‬حدود‭ ‬آپارتمان‭ ‬و‭ ‬مفروزات،‭ ‬ديگر‭ ‬ابعاد‭ ‬ذكر‭ ‬نمي‌شود‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬ابعاد‭ ‬در‭ ‬مفروزاتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬طبقه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬باشند،‭ ‬مثل‭ ‬انباري‌ها‭ ‬و‭ ‬پاركينگ‌ها‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬موقعيت‭ ‬مكاني‭ ‬چند‭ ‬واحد‭ ‬مفروز‭ ‬انباري‭ ‬يا‭ ‬پاركينگ‭ ‬يا‭ ‬انباري‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬مقدور‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬

به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬چند‭ ‬واحد‭ ‬پاركينگ‭ ‬حدود‭ ‬چهارگانه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬محوطه‭ ‬مشاعي‭ ‬محدود‭ ‬مي‌دارند‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬ملاحظه‭ ‬نقشه،‭ ‬شماره‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬لذا‭ ‬نقشه‌برداران‭ ‬و‭ ‬نماينده‭ ‬ثبت‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬توجه‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬ذكر‭ ‬حدود‭ ‬پاركينگ‌ها‭ ‬و‭ ‬انباري‌هاي‭ ‬مفروز‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬ترتيبي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تعريف‭ ‬يك‭ ‬يا‭ ‬دو‭ ‬حد،‭ ‬موقعيت‭ ‬مكاني‭ ‬آنها‭ ‬معلوم‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تعاريف‭ ‬بسيار‭ ‬مختصر‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬پاركينگ‭ ‬يا‭ ‬انباري‭ ‬را‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬معرفي‭ ‬مي‌كند،‭ ‬پرهيز‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬موجبات‭ ‬اشكال‭ ‬بعدي‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نياورد‭.‬

لازم‭ ‬به‭ ‬يادآوري‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬انتقال‭ ‬قطعات‭ ‬آپارتماني‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وجود‭ ‬انباري‭ ‬و‭ ‬پاركينگ‭ ‬يا‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬دفترخانه‭ ‬اسناد‭ ‬رسمي‭ ‬تعلق‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬سند‭ ‬انتقال‭ ‬صراحتاً‭ ‬قيد‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬مي‌‌كند‭ ‬كه‭ ‬خريدار‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬ثبتي،‭ ‬سند‭ ‬مالكيت‭ ‬آپارتمان‭ ‬و‭ ‬ملحقات‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬انباري‭ ‬يا‭ ‬پاركينگ‭ ‬يا‭ ‬احتمالاً‭ ‬چند‭ ‬انباري‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬چند‭ ‬پاركينگ‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬جلد‭ ‬سند‭ ‬مالكيت‭ ‬دريافت‭ ‬مي‌دارد‭. ‬

بدين‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬انباري‭ ‬و‭ ‬پاركينگ‭ ‬يا‭ ‬انباري‌ها‭ ‬و‭ ‬پاركينگ‌هاي‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬مشخص‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬در‭ ‬صورت‌مجلس‭ ‬تفكيكي‭ ‬قيد‭ ‬مي‌شود‭ ‬انباري‌ها‭ ‬و‭ ‬پاركينگ‌ها‭ ‬به‭ ‬تنهايي‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬نيست‭.‬

‭ ‬آيا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬صدور‭ ‬اسناد‭ ‬مالكيت‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬اختصاص‭ ‬يافتن‭ ‬انباري‌ها‭ ‬و‭ ‬پاركينگ‌ها‭ ‬به‭ ‬قطعات‭ ‬آپارتماني،‭ ‬مالك‭ ‬آن‭ ‬مي‌تواند‭ ‬انباري‭ ‬يا‭ ‬پاركينگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬غير‭ ‬انتقال‭ ‬دهد؟‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬عكس‭ ‬مالك‭ ‬مي‌تواند‭ ‬فقط‭ ‬آپارتمان‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬انتقال‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬انباري‭ ‬يا‭ ‬پاركينگ‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬باقي‭ ‬بگذارد؟‭ ‬

در‭ ‬پاسخ‭ ‬بايد‭ ‬گفت‭ ‬هرچند‭ ‬انباري‌ها‭ ‬و‭ ‬پاركينگ‌ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مفروز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬مستقل‭ ‬تام‭ ‬نيستند‭ ‬و‭ ‬جزو‭ ‬ملحقات‭ ‬مجموعه‭ ‬ساختماني‭ ‬مورد‭ ‬تفكيك‭ ‬محسوب‭ ‬مي‎‌شوند‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬اشخاص‭ ‬غير‭ ‬يعني‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬مالكيتي‭ ‬ندارند،‭ ‬ممكن‭ ‬نيست‭ ‬يا‭ ‬اگر‭ ‬انتقال‭ ‬به‌نحوي‭ ‬صورت‭ ‬پذيرد‭ ‬كه‭ ‬انباري‭ ‬يا‭ ‬پاركينگ‭ ‬يا‭ ‬فقط‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬در‭ ‬يد‭ ‬مالك‭ ‬آن‭ ‬باقي‭ ‬باشد‭ ‬صحيح‭ ‬نيست‭.‬

اما‭ ‬انتقال‭ ‬واحدهاي‭ ‬انباري‭ ‬و‭ ‬پاركينگ‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬صدور‭ ‬اسناد‭ ‬مالكيت‭ ‬به‭ ‬اشخاصي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬مورد‭ ‬تفكيك‭ ‬مالكيت‭ ‬دارند‭ ‬بلامانع‭ ‬است‭.‬

واحدهاي‭ ‬ثبتي‭ ‬مي‌توانند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬معامله‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬مدارك‭ ‬انتقال‭ ‬رسمي‭ ‬با‭ ‬توضيح‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬سوابق‭ ‬ثبتي‭ ‬و‭ ‬پيش‌نويس‭ ‬سند‭ ‬مالكيت،‭ ‬قطعه‭ ‬يا‭ ‬قطعات‭ ‬خريداري‭ ‬جديد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬آپارتماني‭ ‬مورد‭ ‬مالكيت‭ ‬قبلي‭ ‬خريدار‭ ‬ملحق‭ ‬كنند‭.‬

برگرفته از  حمایت

نحوه رسیدگی به تخلف در ساخت و ساز, تخلف انتقال پارکینگ, نحوه انتقال انباری, ‬چگونگي‭ ‬تعبيه‭ ‬پاركينگ, ‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختماني