متن کامل بخشنامه مرخصی زندانیان در نوروز ۱۳۹۸

بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرارسیدن عید نوروز سال ۱۳۹۸ از سوی رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد.

 از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه در بخشنامه آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه آمده است: به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
زندانیان محکوم به حبس در این بخشنامه شامل محکومان به حبس ابد به شرط تحمل حداقل پنج سال حبس، محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس، محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس، محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال به شرط تحمل دو ماه حبس و محکومان به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس است.
بر اساس تبصره این بند، محکومان به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.
همچنین شرایط زندانیان محکوم به جزای نقدی شامل این افراد است:
۱) محکومان به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از ۱۲۰ میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۲) محکومان به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از ۷۰ میلیون ریال تا ۱۲۰میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومان به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا ۷۰ میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.
محکومان به پرداخت دیه و محکومان مالی شامل زندانیانی است که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
در مورد محکومان موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد است، چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات شوند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.
بر اساس این گزارش مفاد این بخشنامه شامل مرتکبان این جرایم نمی شود:
محکومان جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومان به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومان دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومانی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه یا عمده موادمخدر و روانگردان ها و سایر محکومانی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.
سایر محکومان جرایم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره مند خواهند شد و در مورد محکومان مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ شود هر ۴۸ ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی کنند.
منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان ها بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردان ها و ملحقات آن است.
بر اساس این بخشنامه دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.