دادخواه: قانون باید از وکیلی که در راستای عدالت می‌ایستد، دفاع کند

 

یک وکیل دادگستری گفت: قانون باید از وکیل و حقوقدانی که در این راستای عدالت می‌ایستد و حق را می‌گوید، دفاع کند.

به گزارش ایسنا، محمدعلی دادخواه در نشست «مسئولیت اجتماعی کانون وکلا در بوته استقلال» با بیان این که یک قانون اساسی یا قانون برتر داریم و یک قانون عادی که این نوع قانون نمی‌تواند بر خلاف قانون برتر باشد، اظهار کرد: بنا بر آن چه آن روز نویسندگان قانون اساسی که اصولا وکیل دادگستری بودند، نوشتند، وکیل دادگستری در قانون تعریف شده است.

وی افزود: باید ببینیم کسانی که مبادرت به ذکر نام وکیل در هنگام تدوین قانون اساسی کردند، کدام وکیل در ذهنشان بوده است. شاخصه آنها همواره کسانی بود که از یک کانون مستقل پروانه گرفتند و نهایتا اگر ما قانونمداریم و قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی می‌دانیم باید بر همین مبانی رفتار کنیم و کسانی که این مبادی را رعایت نمی‌کنند، از قانون و نظام ما دور هستند.

این وکیل دادگستری با بیان این که رسالت ما در ابتدا آگاهی است، تصریح کرد: رسالت ما قبل از آگاهی، پیوند و هماهنگی است و اگر ما اتحاد و همبستگی خود را که پاسداران قانون و پیشرفت این آب و خاک هستیم، حفظ کنیم هیچ کسی که خلاف قانون رفتار می‌کند نمی‌تواند در مقابل ما بایستد.

دادخواه گفت: ما باید با منطق، اصول و پافشاری بر مبادی آن چه حقوق نوشته، تدوین شده و اعلام کرده، دیگران را آگاه کنیم. در طول تاریخ جمهوری اسلامی همواره نیروهای مجزا پاسخ مثبت نداده است.

وی یادآور شد: به طور مثال زمانی در مورد موضوع کشاورزی یک جهاد کشاورزی داشتیم و یک وزارت کشاورزی که راه به جایی نبرد و یک ارگان مسئول شد. به قول معروف «آشپز که دوتا شود آش یا شور می‌شود و یا بی‌نمک.»

این وکیل دادگستری با بیان این که صحبت از حفظ حقوق مردم است، تصریح کرد: صحبت از این است که مردم به ارگانی امیدوار باشند که بتواند در پناه قانون حقوق آنها را حفظ کند. هرگز وکالت با مشاغل دیگر قابل مقایسه نیست و وکلای بسیاری در تاریخ دیدیم که برخاستند و پا به پای موکل خود حتی تا زندان رفتند.

دادخواه تصریح کرد: اگر کسی در پی کسب درآمد باشد، شغل‌های فراوانی وجود دارد. کسانی که به وکالت گام می‌نهند، به این سرزمین و خاک معتقدند؛ برای بلندای ایران که برترین ارزش آن عدالت است، اقدام می‌کنند، چون ارزشی بالاتر از عدالت نیست.

دادخواه با اشاره به آیات قرآن اظهار کرد: اگر برترین ارزش عدالت است، کسانی که رهپوی دفاع از آن ارزش هستند، باید همواره در مواقعی که کاستی‌ها و ناروایی‌ها برای جامعه است، به سخن آنها گوش داد، چون وکیل از خود دفاع نکرده و از حق مردم دفاع می‌کند.

وی افزود: باید قانون از وکیل و حقوقدانی که در این راستا می‌ایستد، حق را می‌گوید و از موانعی که پیش روی اوست، نمی‌هراسد، دفاع کند. بنابراین هنگامی که دادیاری دستوری را صادر می‌کند، باید یادآور شویم که تفاوتی بین قانون و حکم وجود دارد و هیچ دادرسی نمی‌تواند حکم کلی دهد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: قبل از هر چیز باید پیمان خود را با یکدیگر حفظ کنیم. رسالت ما در مواردی که با شتاب نسبت به آن تصمیم گرفته شده، آگاهی‌رسانی است و رسالت دیگر ما این است که آگاهی خود را به دیگران به سخن نرم انتقال دهیم.

در ادامه این نشست، سعید دهقان وکیل دادگستری اظهار کرد: دیدن حرفه وکالت در قالب شغل ارزش حرفه را کم می‌کند و تفکیک بین این دو مسئولیت اجتماعی وکلای دادگستری را به طور خاص بیشتر روشن می‌کند.

وی افزود: حِرَفی که مسئولیت اجتماعی دارند، ناشی از اعتماد متقابل وکیل و موکل و پزشک و بیمار است که این حرفه را از  سطح شغل بالاتر می‌برد و به این دلیل سوگند حرفه وکالت و پزشکی معنادار می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: ما وکلا از سویی مسئولیت اجتماعی در اداره معاضدت را داریم که رایگان در خدمت جامعه هستیم تا نیاز جامعه را برطرف کنیم و از سوی دیگر به گونه‌ای رفتار می‌شود که شاغلین در حرفه وکالت دغدغه خود را دارند و به این دلیل خیلی از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که از بخش‌هایی از دولت و حاکمیت صادر می‌شود، بدون این که وظیفه ‌ای را مستقیما متوجه وکیل کند برای او دغدغه اجتماعی ایجاد می‌کند.

دهقان با طرح این سوال که طبق قانون برنامه سوم توسعه اساسا مگر کار قوه قضائیه اشتغالزایی است، گفت: چه دلیلی دارد که وکیل باید مستقل باشد؟ اگر قرار باشد که وکیل مستقل نباشد، چه اتفاقی در عرصه عدالت پیش خواهد آمد؟ وقتی قرار است قاضی بی‌طرف باشد و یک سوی موضوع دادستان به عنوان مدعی‌العموم باشد، برای برقراری موازنه متهم باید وکیلی داشته باشد و قاضی بی‌طرف قضاوت نهایی را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد که کانون وکلا و وکیل مستقل نباشند و وکیل را هم طبق ماده ۱۸۷ قوه قضائیه پروانه بدهد، چه اتفاقی برای شهروند خواهد افتاد؟

این وکیل دادگستری تاکید کرد: وکیل تنها بخشی از این سه پایه است که باید مستقل باشد تا شهروند بتواند از حق خود با وکیل مستقل دفاع کند. دغدعه ما از این جهت است که مسئولیت اجتماعی ما را بیشتر به ما یادآوری می‌کند.