نشانی مجتمع قضایی شهید مدنی

تهران – خیابان انقلاب – خیابان قدس ( خیابان ضلع شرقی دانشگاه تهران ) – روبروی خیابان پورسینا

تلفن مجتمع قضایی شهید مدنی

۰۲۱۸۸۹۹۸۰۳۴۷ الی ۹

صلاحیت مجتمع قضایی شهید مدنی

دعاوی حقوقی مناطق ۱۱ و ۲ تهران (منطقه ۲ از اتوبان همت به پایین)