جزییات مصاحبه شفاهی داوطلبان آزمون مشاوران خانواده ۹۸

 

علی بهادری جهرمی: نصاب قبولی، ۵۰ درصد مرحله کتبی و ۵۰ درصد مرحله شفاهی است

 

رئیس مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جزییات مصاحبه شفاهی داوطلبان آزمون مشاوران خانواده را تشریح کرد.

به گزارش مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مرکز مشاوران خانواده ٢ مرحله آزمون دارد ابتدا آزمون کتبی به صورت تستی ۴ گزینه‌ی توسط سازمان سنجش کشور برگزار شد، افرادی که نمره لازم را کسب نمودند به مرحله‌ی دوم مصاحبه آزمون شفاهی راه پیدا کردند.

در مرحله آزمون شفاهی که هم اکنون در حال برگزاری است، از افرادی که حد نصاب نمره کتبی را به دست آوردند دعوت به عمل آمد تا در ۴ مرحله مصاحبه تخصصی شرکت کنند.

در مرحله اول مصاحبه تخصصی توسط یک حقوقدان و یک روانشناس صورت می گیرد در ادامه یک مورد فرضی که دچار مشکل خانوادگی است و نقش بازی می کند به داوطلب ارائه می شود تا داوطلب به وی مشاوره دهد که این فرآیند توسط دو استاد ارزیابی می‌شود و سپس یک مرحله آزمون تستی روانشناسی شخصیت برای شخصیت شناسی فردی که می خواهد به عنوان مشاور فعالیت کند گرفته می شود و در پایان داوطلبان وارد بحث مکاتبه با محاکم می شود، یک مورد فرضی در اختیار داوطلب قرار می گیرد و داوطلب باید اظهار نظر مشورتی رادر اختیار دادگاه ها قرار دهد تا بررسی و ارزیابی شود که اصول و توانایی های نگارش و موارد که باید به دادگاه منتقل شود را کامل رعایت می کند یا خیر.

بعد از طی این ۴ فرآیند نمره آزمون شفاهی مشخص می شود و جمع نمره آزمون کتبی و شفاهی نمره نهایی داوطلب می باشد که این نمره در فرآیند صدور پروانه مشاوران خانواده مورد نظر است .

۵٢٠٠ نفر در آزمون کتبی مشاوران خانواده شرکت کردند که حدود ١٠٠٠ نفر موفق به کسب مجوز برای آزمون شفاهی شدند نصاب قبولی کلی ۵٠ درصد آزمون کتبی و ۵٠ درصد مرحله مصاحبه شفاهی است.

در آزمون امسال عملاً سقف ظرفیتی وجود ندارد چرا که تعداد دعوت شدگان به مصاحبه‌ی شفاهی کمتر از تعداد ظرفیت اعلام شده از سوی معاونت پیشگیری قوه قضائیه است، لذا افرادی که بتوانند حد نصاب نمره را در مصاحبه شفاهی کسب کنند وارد مرحله استعلامات جهت اخذ پروانه مشاوران خانواده خواهند شد.