امکان دریافت مطالبات ناشی از قمار و شرط بندی از طریق دادگاهها

امکان دریافت مطالبات ناشی از قمار و شرط بندی از طریق دادگاهها

 

ادعاها دعاوی مربوط به قمار و شرط بندی مسموع نیست

در ذیل پاسخ سوالی درباره دعاوی مربوط به قمار و شرط بندی توضیح داده‌ شده است .

سوال 

سلام. من سرِ بازی قمار مجبور شدم یک رسید چهارده میلیون تومانی بعنوان قرص الحسنه امصا کنم و شاهد هم دارم. آیا دارنده رسید میتواند درمراجع قضایی اقامه دعوا کند و نظر دادگاه در رابطه با رسید بابت قمار چیست؟

پاسخ

مظابق ماده ۶۵۴ قانون مدنی، قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.

در واقع اگر فردی در اثر شرط بندی ویا قمار از کسی طلب کار شود و بدهکار دین خود را ادانکند فرد طلب کار نمی تواند جهت وصول طلب ناشی از قمار یا شرط بندی در دادگاههای حقوقی طرح دعوا نماید .