آغاز محاکمه ۱۲ متهم اخلالگر در نظام ارزی 

 اولین جلسه محاکمه ۱۲ متهم اخلالگر در نظام ارزی به صورت علنی آغاز شد.

 امروز اولین جلسه دادگاه ۱۲ نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی برگزار شد.دادگاه مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ نفر دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور، در شعبه اول دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد آغاز شد.

عنوان اتهامی در این پرونده، مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد و قاچاق عمده ارز و‌کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان است.

در ابتدای این جلسه قاضی موحد اسامی متهمان را قرائت کرد و گفت: حمیدرضا مرادی، محمد نائینی تهرانی، امیرخسرو علایی، سعید علی زاده، مرتضی فلاح اشتری، علی اصغر علیزاده، پویا کریمی، علی اکبر سلطان علیان، رکسانا سپهری زاده، شیوا شاهین فر، شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی و شرکت میعاد سازان با نمایندگی سید هادی حسینی متهمان این پرونده هستند.

در ادامه، امیر حسین علایی نماینده دادستان گفت: حمیدرضا مرادی فرزند هدایت متهم ردیف اول، محمد نائینی تهرانی فرزند ابراهیم متهم ردیف دوم، امیرخسرو علایی فرزند میر عطاءالله متهم ردیف سوم و سعید علیزاده فرزند علی متهم ردیف چهارم هستند.

وی افزود: این افراد متهم به مشارکت در اختلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان ۱۱ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان بیش از ۶۱ میلیارد تومان هستند. 

نماینده دادستانی گفت: مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی و تسهیل وقوع جرم و در اختیار قرار دادن حساب خود و جابجایی وجوه شرکت میعاد سازان و مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار و کسب دو میلیارد تومان منفعت متهم است.

وی در مورد متهمان دیگر گفت: علی اصغر علیزاده فرزند علی به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی از طریق تسهیل وقوع جرم و جابجایی وجوه و حساب سازی برای شرکت میعاد سازان مهر کیش است.

علایی ادامه داد: پویا کریمی فرزند علی نیز به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابجایی وجوه فروش حاصل از ارز در دادگاه محاکمه می شود.

وی افزود: علی اکبر سلطان علیان فرزند علی که خود وکیل دادگستری است به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی تهیه مقدمات جرم از طریق شناسایی بانک های عامل معرفی متهمان به این بانک ها تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

علایی ادامه داد: رکسانا سپهری زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف هشتم پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شرکت های صوری خریداری شده و متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد فرزند غلامرضا به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سپید و امضای دسته چک و تحویل آنها به متهمان در این پرونده حضور دارند.

نماینده دادستان با اشاره به اتهام متهمان حقوقی پرونده گفت: شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی توسط متهم فلاح اشتری به میزان ۲۰۸ ۳۸ میلیون دلار و چسب منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان و شرکت میعاد سازان مهر کیش با نمایندگی هادی حسینی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی در این پرونده حضور دارند.

فارس