نحوه توقیف اموال فرد بدهکار از طریق دادگاه

نحوه یافتن و شناسایی اموال فرد بدهکار از طریق دادگاه

سوال
چگونه می‌توان اموال بدهکاران یا افرادی  که از پرداخت وجه چک و یا مهریه همسر زن امتناع می‌کنند را یافت و آن را توقیف کرد ؟
پاسخ وکیل
متعاقب صدور حکم قطعی یا درخواست طلبکار قبل از طرح دعوی اصلی در قالب تقدیم دادخواست تامین خواسته ، دادگاه مکلف است از طریق اخذ استعلام از مراجع مختلف مبادرت به شناسایی و توقیف اموال فرد بدهکار نماید .
برای این منظور معمولا دادورز دادگاه به تبع اخذدرخواست طلبکار ، با ارسال نامه هایی  به ثبت ، پلیس راهور و بانک مرکزی  ، از این مراجع می خواهد مشخصات املاک ، خودروها و یا حساب های بانکی فرد بدهکار را  به دادگاه اعلام نمایند و متعاقب  وصول  پاسخ استعلام ها و شناسایی اموال طلبکار می تواند از دادگاه بخواهد اموال شناسایی شده را توقیف نماید .
در این خصوص قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
نحوه یافتن اموال بدهکاراننحوه پیدا کردن اموالشناسایی اموال فرد بدهکار توسط دادگاهمشاوره حقوقی با وکیلمشاوره یا وکیل توقیف اموال

این مطلب را برای دیگران هم به اشتراک بگذارید.

ثبت ديدگاه

Go to Top