نشانی دادگاه انقلاب تهران

دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران : تهران – خيابان شريعتي – جنب خيابان معلم
صلاحیت دادگاه انقلاب : دعاوي حقوقي و كيفري صالح به رسيدگي در دادگاه انقلاب اسلامي

تلفن دادگاه انقلاب تهران   

۵_۸۸۴۱۵۱۱۱