نقش دانش حقوق در توسعه اجتماعی ایران

مصطفی محقق داماد خطاب به رییس جمهور گفت: اگر حقوقدان هستید باید دغدغه مند حقوق تمام ملت باشید.

به گزارش ایسنا، سید مصطفی محقق داماد عصر روز چهارشنبه در مراسم گردهمایی دانش آموختگان دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با “نقش دانش حقوق در توسعه اجتماعی ایران” اظهار کرد: همه می دانیم شعار اصلی نهضت مشروطیت قانون خواهی بود و عدالت خانه می‌خواستند. در سال ۱۲۸۶ مرحوم میرزا یوسف خان تبریزی رساله‌ای با عنوان یک کلمه را به چاپ رساند. او در این کتاب قانون را دلیل فقدان مشکل در کشور معرفی کرده بود.

این پژوهشگر حقوق، عنوان کرد: به عقیده من ما باید قبل از قانون یک اصل را بپذیریم مبنی بر اینکه هر بشری، حق دارد. بدون در نظر گرفتن این اصل صرفا علم به قانون کفایت نمی‌کند. ذی حق بودن باید قبل از تقنین مورد توجه قرار گیرد. این اصل باید باور شود و به مغز و استخوان برسد. حق داشتن بشر، امر جدیدی است. تمام کشورهای اروپایی نام دانشکده حقوق را school of low نامگذاری کرده‌اند. کشورهای عربی نام کلیة القانون، نام نهادند.

این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: نامگذاری دانشکده حقوق در ایران یک پیام دارد و آن این است که حقوق دارای دومعنای دانش حقوق و حق است. دانش آموخته این مرکز با سایرین تفاوت دارد. این دانشجو رسالتی به گردن دارد مبنی بر اینکه نسبت به حقوق تمام ملت و تک تک افراد دغدغه داشته باشد. در اعلامیه حقوق بشر، حق حیات برای بشر در نظر گرفته شد؛ در حالیکه تا قبل از آن با وجود آنکه آدم کشی حرام و خلاف بود اما به موجب اعلامیه حقوق بشر به صورت نوآورانه این امر به عنوان حق شناخته شد.

وی افزود: دانشجوی حقوق صرفا نباید به دنبال امرار معاش باشد. فارغ التحصیل حقوق و وکیل نباید فقط دغدغه مند موکل خود باشد. مانند یک طبیب که باید دغدغه سلامت همه مردم را داشته باشد. با بزرگانی که در کسوت حقوقدانی، ملت خود را احیا کردند و ناجی ملت خود بودند همه آشنا هستند؛ مانند ماهاتما گاندی، اقبال پاکستانی، محمدعلی جناح، مارتین لوترکینگ و نلسون ماندلا که به دنبال دغدغه آزادی انسان ها بودند.  

محقق داماد، خطاب به رییس جمهور گفت: اگر حقوقدان هستید باید دغدغه مند حقوق تمام ملت باشید. ما برای احیای حقوق مردم درس خوانده‌ایم و درس می‌دهیم. وظیفه حقوقدان این است که این فکر را توسعه دهد و مردم را به حقوق خود آگاه کند. بسیاری از مردم از حقوق شهروندی خود آگاه نیستند. به دنبال راهکار آموزش حقوق به مردم باشیم.

این استاد دانشگاه افزود: اینجا دانشکده حقوق است و با حق سر و کار دارد. ما یک نخست وزیر حقوقدان به نام دکتر مصدق داشتیم که نفت را برای ما ملی کرد و سرمایه ما را بازگرداند. ایشان افتخار کشور ماست. باید سعی کنیم شاکر این نعمت باشیم که از دورن این شغل و کسوت شخصیت‌های برجسته بیرون بیاوریم.

در ادامه این مراسم مرتضی شهبازی نیا ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و گرامیداشت یاد و خاطره دکتر شهیدی گفت: تعداد ۱۰۰۰ فارغ التحصیل رشته حقوق در این دانشگاه بیانگر عملکرد مثبت این دانشگاه است. نظام اداره دانشگاه تربیت مدرس تصمیم جدی دارد نمونه‌ای از ارتباط مستمر دانش آموختگان با دانشگاه را ارائه دهد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم چهره‌هایی همچون سیدحسین صفایی، ربیعا اسکینی، الماسی، آشوری، محمدجعفر حبیب زاده و نجفی ابرندآبادی حضور داشتند.