درخواست رئیس اسکودا از رئیس‌جمهور برای برگزاری آزمون وکالت 

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه ای خطاب به ریاست جمهوری به تعویق های مکرر آزمون وکالت و برخورد دوگانه ستاد ملی کرونا اعتراض کرد.

نحوه و مهلت ثبت اعتراض به نتایج آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

نحوه و مهلت ثبت اعتراض به نتایج آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از طریق سایت مرکز سنجش دانشگاه پیام نور اعتراض خود را ثبت کنند.

سوالات و پاسخنامه تشریحی و کلید  آزمون وکالت مرکز امور وکلا وکارشناسان قوه قضاییه 

متن کامل سوالات و پاسخنامه تشریحی و کلید  آزمون وکالت مرکز امور وکلا وکارشناسان قوه قضاییه  کلید و پاسخنامه  سوالات آزمون وکالت مرکز امور وکلا وکارشناسان قوه قضاییه  در سال ۱۳۹۸ اعلام شد

متن کامل سوالات آزمون وکالت ۹۸ مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه

دانلود دفترچه سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۳۹۸  مرکز وکلای قوه قضاییه در فاصله کوتاهی از پایان برگزاری آزمون دفترچه سوالات آزمون را منتشر کرد.

رئیس اسکودا جزییات طراحی سؤالات و بررسی اعتراضات آزمون وکالت را تشریح کرد

رئیس استحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با برنامه فرمول یک جزییات طراحی سؤالات و بررسی اعتراضات آزمون وکالت را تشریح کرد.

 مهلت اعتراض به سؤالات آزمون وکالت ۹۸

داوطلبان اعتراض خود را به اسکودا اعلام کنند مهلت اعتراض به سؤالات و کلید آزمون وکالت روز ۲۸ آذرماه تعیین شد.

کلید و پاسخنامه  سوالات آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۹۸ اعلام شد

کلید و پاسخنامه  سوالات آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۹۸ اعلام شد   مشاهده متن کامل سوالات آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلا  انتشار سؤالات و کلید آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ مهلت اعتراض به سؤالات اعلام شد

متن کامل سوالات آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلا

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلای دادگستری حقوق مدنی ۱- چنانچه مدیون در موعد مقرر، دین ریالی خود را ادا نکند، کدام مورد صحیح است. ۱) طلبکار در هیچ صورتی، حق اخذ خسارت تأخیر در تأدیه بیش از شاخص بانک مرکزی را ندارد. ۲) دادگاه مکلف است در صورت مطالبه اصل دین، رأساً با خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه را مورد حکم قرار دهد. ۳) شرط منحصر صدور حکم به خسارت تأخیر در تأدیه، تمکن مدیون است.

کلید و پاسخنامه سوالات آزمون وکالت سال ۹۸ کانون وکلا

پاسخنامه تشریحی درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۸ سوال۱- گزینه ۳ صحیح است. بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی درامور مدنی، برای استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر تغییر شاخص قیمت ها که باید فاحش باشد، شرایط دیگری همچون مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی نیز باید موجود باشند. به نظر می رسد جای مناسب این سوال در درس آیین دادرسی مدنی باشد.

انتشار کلید سوالات آزمون وکالت ۹۷ کانون وکلا

دفترچه سوالات و کلید آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

Go to Top