مهمترین اخبار حقوقی آذر ۹۷

آرم قضایی آزادی پرویز کاظمی، سانحه آتش سوزی در مدرسه‌ای در استان سیستان و بلوچستان، وضعیت پرونده سکه ثامن، درخواست اعاده دادرسی پرونده باقری درمنی و نکوداشت هفته پژوهش و ... از مهمترین اخبار حقوقی و قضایی هفته گذشته بود.