جمع آوری پول در فضای مجازی

جمع آوری پول در فضای مجازی تحت عنوان خیریه بدون داشتن مجوزهای قانونی جرم و از مصادیق کلاهبرداری اینترنتی است و مجازات قانونی دارد.

کلاهبرداری از طریق اینترنت

کلاهبرداری اینترنتی امروزه ارتکاب جرم صرفاً از طریق فضای واقعی و به صورت حضوری و فیزیکی نخواهد بود. بسیاری از جرایم سنتی نظیر کلاهبرداری، سرقت، تخریب، تحصیل مال ازطریق نامشروع و غیره می‌تواند از طریق فضای مجازی و بستر اینترنت تحقق یابد.

کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی به طور متعارف  جرائم اینترنتی به جرائمی گفته می شود که به نوعی با تجارت الکترونیک مرتبط باشد و ارتباط بین جرم و قربانی تحت یک شبکه اینترنتی انجام می شود . در کلاهبرداری اینترنتی کلاهبردار به طور معمول از طریق وارد کردن ، تغییر یا محو کردن داده ها یا مختل کردن سامانه و غیره مال سند یا منفعتی را تصاحب کند . به عبارت اخری در این بزه مجرم  با استفاده متقلبانه از  امکانات رایانه ای  مال یا منفعتی را کسب و به دست می آورد .

Go to Top