بررسی لایحه محدود نمودن  اختیارات شوهر برای طلاق دادن زن در دولت

بررسی لایحه محدود نمودن  اختیارات شوهر برای طلاق دادن زن در دولتمعاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور با هدف حمایت از بنیان خانواده ومحدود نمودن  اختیارات شوهر برای طلاق دادن زن ، طی لایحه پیشنهادی خود پیشنهاد اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را جهت بررسی و تصمیم به هیئت دولت ارائه نموده است.