تاثیر اسقاط حق تجدید نظر در مجازات متهم

تاثیر اسقاط حق تجدید نظر  در صورت محکومیت در دادگاه بدوی در شهریور ۱۳۹۸ بخشنامه‌ای با عنوان «استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری» از سوی ریاست قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد. در این نوشتار، به بررسی محتوای این ماده خواهیم پرداخت .

نحوه اعتراض کردن به حکم دادگاه

نحوه اعتراض به حکم ، در خواست تجدید نظر, نحوه اعتراض به رای, مراحل اعتراض به حم دادگاه, مشاوره با وکیل برای اعتراض, نحوه فرجام خواهی

Go to Top