آیین‌­نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش  و سپاه 

 

 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۴/۱۰/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۶/۲۲/۱۰۱/۲۴۲۰۶ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و ماده (۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ آیین­‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت به موجب قراردادی است که در چهارچوب این آیین­‌نامه بین ارتش، سپاه و سازما‌ن­‌های وابسته با اشخاص دارای تخصص لازم برای مدت یک­سال و بدون هیچ­گونه تعهدی در مورد تمدید قرارداد منعقد می‌­شود. تمدید قرارداد در هر صورت حداکثر تا دو مرتبه (هر مرتبه حداکثر یک­سال) در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط مجاز خواهد بود.

تبصره ـ برگه (فرم) نمونه قرارداد توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در اختیار نیرو و سازمان­‌های مربوط، گذاشته می‌­شود.

ماده۲ـ کارکنان خرید خدمت در زمان انعقاد قرارداد و در طول مدت خدمت باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه.

۳ـ نداشتن سابقه عضویت یا هواداری از احزاب، گروه­ها و سازمان­‌های غیراسلامی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی در جمهوری اسلامی ایران.

۴ـ داشتن شرایط تحصیلی، تخصصی و مهارتی لازم برای ارایه خدمت مورد نظر.

۵ ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از خدمات دولتی.

۶ ـ نداشتن شهرت به فساد اخلاقی و اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان­های صنعتی.

۷ـ داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت موردنظر.

۸ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت و حسب مورد معافیت­های مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ با اصلاحات بعدی.

۹ـ دارابودن حداقل هجده سال سن.

۱۰ـ عدم عضویت و هواداری در سازمان‌هاو احزاب قانونی در طول خدمت.

تبصره۱ـ انعقاد قرارداد و اشتغال به کار اشخاص خرید خدمت پس از کسب نظر هیأت گزینش مجاز خواهد بود.

تبصره۲ـ در صورتی که به تشخیص دستگاه و تأیید سازمان عقیدتی، سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه در سپاه و حفاظت اطلاعات، شرایط ایجاب نماید که شخص داوطلب خرید خدمتی سریعاً به کار گرفته شود، مراتب از طریق دستگاه طرف قرارداد به گزینش مربوط اعلام خواهد شد. در این صورت هیأت گزینش موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام دستگاه، درخصوص آن شخص اعلام­نظر کند و در صورت عدم اظهارنظر ظرف مهلت مقرر، فرد پذیرفته­شده تلقی خواهد شد.

ماده۳ـ تشخیص ضرورت به کارگیری اشخاص موردنظر و تأیید صلاحیت تخصصی آنان بر عهده کارگروهی مرکب از افراد زیر است:

۱ـ معاون نیروی انسانی یا جانشین وی در نیرو یا سازمان مربوط به عنوان رییس.

۲ـ رییس یا جانشین دارایی ارتش و رییس یا جانشین امور بودجه در سپاه.

۳ـ فرمانده یا رییس یا نماینده تام‌­الاختیار یگان یا قسمت متقاضی.

تبصره ـ کارگروه مذکور با حضور فرد متخصص با ارایه صورتجلسه کمیسیون موضوع ماده (۴۱) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۲) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می­‌شود و اختیارات آن قابل تفویض به کارگروه مشابه در یک رده پایین­‌تر خواهد بود.

فصل دوم ـ حق‌­الزحمه و مزایا

ماده۴ـ حداقل و حداکثر حق­الزحمه ثابت کارکنان خرید خدمت موضوع این آیین­نامه، تابع مقررات موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ است که هر ساله توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می‌­شود و میزان آن براساس شرایط بازار کار، اهمیت وظایف، مهارت، تجربه و تخصص کارکنان خرید خدمت به موجب دستورالعملی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و ابلاغ می‌­شود، در قرارداد تعیین می‌­شود.

ماده۵ ـ سایر فوق­‌العاده­‌ها اعم از اضافه­‌کاری، فوق­‌العاده مأموریت داخل و خارج کشور، فوق­‌العاده مناطق کمترتوسعه­‌یافته، فوق­‌العاده بدی آب و هوا و عیدی سالانه کارکنان خرید خدمت تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ماده۶ ـ در پایان مدت قرارداد به کارکنان خرید خدمت معادل یک ماه آخرین حق­‌الزحمه دریافتی (عوامل مبنای کسر کسور در همان سال) به عنوان پاداش پرداخت می‌­شود. در هر حال پرداخت پاداش این ماده به نسبت خدمت تمام­وقت آنان در همان سال خواهد بود.

فصل سوم ـ حقوق و تکالیف

ماده۷ـ ساعات کار و تعطیل و همچنین مرخصی استحقاقی و استعلاجی کارکنان خرید خدمت مشابه ضوابط مقرر برای پایوران نیروهای مسلح است، مگر اینکه در قرارداد مربوط به اقتضای نوع کار به ترتیب دیگری توافق­شده باشد که در این صورت مطابق توافق به عمل­آمده اقدام خواهد شد.

تبصره۱ـ حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماه­های بعدی محفوظ ‏است و کارکنان خریدخدمت می‏‌توانند قبل از انقضای مدت قرارداد با موافقت قبلی نیرو یا سازمان، از مرخصی استحقاقی ذخیره­‌شده خود استفاده کنند. در صورتی که از مرخصی مذکور به اختیار استفاده نکنند و قرارداد آنها نیز تمدید نشود، حق مذکور ساقط خواهد شد.

تبصره۲ـ در مورد آن دسته از کارکنان خرید خدمت که کتباً درخواست استفاده از مرخصی استحقاقی خود را ارایه کنند ولی به لحاظ نیاز نیرو یا سازمان مربوط امکان استفاده از مرخصی تا پایان قرارداد برای آنان فراهم نشود، حق­الزحمه ایام مرخصی درخواستی استفاده نشده در خاتمه مدت قرارداد به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده۸ ـ به ایام غیبت کارکنان خرید خدمت حق­الزحمه‏ای تعلق نمی­گیرد، به جز در مواردی که مسبوق به اطلاع و مستند به عذر موجه یا تشخیص مبادی ذی­ربط باشد و مراتب نیز به تأیید نیرو یا سازمان ذی­ربط رسیده باشد که در این حالت ایام مذکور جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.

ماده۹ـ کارکنان خریدخدمت تمام­وقت در طول مدت قرارداد، حق تعهد استخدامی و اشتغال در سایر دستگاه­های کشوری و لشکری ندارند.

ماده۱۰ـ کارکنان خرید خدمت از بدو اشتغال به کار از حیث درمان، بازنشستگی و از کارافتادگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ و اصلاحات بعدی آن هستند و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر مقررات قانون یادشده به صندوق ذی­ربط واریز خواهد شد و از حیث بیمه فوت و حوادث مشمول تصویب­نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح می­‌تواند در چهارچوب تفاهم‌­نامه­‌ای که بین آن سازمان و سازمان تأمین اجتماعی منعقد می­‌شود، ارایه خدمت بیمه درمان مشمولین این آیین‌‌نامه را عهده‌­دار شود.

فصل چهارم ـ امور کیفری و انضباطی

ماده۱۱ـ کارکنان خریدخدمت موضوع این آیین­‌نامه از نظر مقررات کیفری و انضباطی در غیر از مواردی که در این آیین­‌نامه پیش­‌بینی شده است، تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح خواهند بود.

ماده۱۲ـ برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان خریدخدمت و نیز شکایت آنان در امور خدمتی، هیأت انضباطی مرکب از اعضای زیر تشکیل می­‌شود. این هیأت حسب مورد نسبت به ادامه همکاری آنان با اکثریت آرا تصمیم­‌گیری می‌­کند:

۱ـ معاون یا جانشین نیروی انسانی (رییس هیئت).

۲ـ معاون بازرسی یا مدیر ذی­‌ربط.

۳ـ نماینده عقیدتی، سیاسی یا نمایندگی ولی­‌فقیه.

۴ـ نماینده حفاظت اطلاعات.

۵ ـ مسئول مستقیم فرد خریدخدمت.

تبصره ـ تنبیهات انضباطی و نحوه اعمال آن برابر دستورالعمل اجرایی مصوب ستاد کل نیروهای مسلح  و با رعایت ماده (۱۱) این آیین­‌نامه خواهد بود.

فصل پنجم ـ پایان قرارداد

ماده۱۳ـ موارد فسخ قرارداد خرید خدمت قبل از انقضای مدت قرارداد به شرح زیر است:

۱ـ تقاضای شخص طرف قرارداد در صورت موافقت نیرو یا سازمان مربوط.

۲ـ از دست دادن شرایط عمومی مندرج در ماده (۲) این آیین­نامه.

۳ـ از دست دادن صلاحیت مکتبی و امنیتی (به تشخیص مراجع ذی­صلاح) در طول مدت قرارداد.

۴ـ عدم نیاز سازمان.

۵ ـ غیبت غیرموجه و بدون اطلاع بیش از هفت روز متوالی، با نظر نیرو یا سازمان مربوط.

۶ ـ نداشتن کارایی لازم یا عدم­ انجام وظیفه به نحو مطلوب، به تشخیص کارگروه مذکور در ماده (۳) این آیین­‌نامه.

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده۱۴ـ به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ مشمولان این آیین­‌نامه در شمول مقررات قانون مذکور قرار نمی­‌گیرند و هیئت­‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار، صلاحیت ذاتی را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهایی که براساس این آیین­‌نامه تنظیم می­‌شود، ندارند.

ماده۱۵ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب­نامه، کلیه مقررات مغایر با آن از جمله آیین­‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ـ امکان­‌پذیر نباشد موضوع تصویب­نامه شماره ۴۰۲۵۴/ت۴۴۸هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن ملغی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری