اثبات حق ارتفاق

حق ارتفاق حقی است که بر مبنای آن، صاحب ملکی به ‎دلیل اعتبار مالکیت خود، می‎ تواند از ملک فرد دیگری استفاده کند. مانند حق عبور از ملک دیگری 

 روش ‏های به‎ وجود آمدن حق ارتفاق

حق ارتفاق از ظرق مختلفی نظیر حکم قانون یا قرارداد می تواند حاصل گردد .

ایجاد حق ارتفاق از طریق قرارداد

یکی از روش ‏های به‎ وجود آمدن حق ارتفاق ، قرارداد است که بر مبنای آن مالک ملک ، می ‎تواند حق عبور یا حقوق دیگری را به فردی واگذار کند.

ایجاد حق ارتفاق از طریق قانون

گاهی اوقات نیز ممکن است حق ارتفاق به ‎دلیل حکم مستقیم قانون و مرتبط با وضع طبیعی املاک باشد. مانند آن که انباری یک واحد در آپارتمان، پشت پارکینگ واحد دیگر باشد. در این صورت مالک انبار حق عبور از پارکینگ را دارد.

امکان ثبت حق ارتفاق در سند

ناگفته نماند که حق ارتفاق، به نوعی محدودکننده استفاده مالک است. بنابراین به‎ طور معمول در سند رسمی ملک درج می‎ شود. اما اگر حق ارتفاق به هر دلیلی ثبت نشده باشد .

نحوه اثبات حق ارتفاق در دادگاه

کسی که مدعی حق ارتفاق است و نوشته مکتوبی ندارد، می‎ تواند با مراجعه به دادگاه، طرح دعوا کند. همچنین می‎توان الزام مالک به ثبت در پرونده ثبتی ملک را از دادگاه مطالبه کرد.

در دعوای اثبات حق ارتفاق ، خواهان دعوا کسی است که مدعی وجود حق ارتفاق است. اگر حق ارتفاق با قراردادی که مالک سابق امضا کرده است، به ‎وجود بیاید، دعوا باید به ‎طرفیت منتقل‎ کننده و طرف‏های بعدی الی مالک کنونی ، مطرح شود.

دادگاه صالح جهت اقامه دعوای حق ارتفاق، دادگاه محل وقوع ملک است. 

  نحوه صدور اجراییه برای حق ارتفاق

پس از صدور رای مبنی بر اثبات حق ارتفاق، رای صادره جنبه اعلامی داشته و به این ترتیب اجراییه صادر نمی‌شود. اما صاحب ارتفاق با استناد بر این حکم می‎تواند دادخواست ثبت حق ارتفاق را تقدیم یا اینکه دعوای دیگری تحت عنوان رفع مزاحمت یا ممانعت از حق را طرح کند.

 نکات مهم در طرح دعوای اثبات حق ارتفاق

اگر حق عبور در ملک به همسایه مجاور داده نشده، اما صاحب ملک به اختیار خود این اجازه را داده باشد، هر زمان که بخواهد می‎تواند از اذن خود رجوع کند و الزام وی ممکن نیست.

حقوق ارتفاقی در آپارتمان‏ها به حکم قانون تملک آپارتمان‏‎ها ایجاد شده است. به‎دلیل آنکه حقوق ارتفاقی در این موارد از وضعیت ساخت بنا نشات گرفته و وجود آن مسلم است، به‎طور معمول در اسناد مالکیت درج نمی‎شود و نیازی به طرح دعوا برای اثبات این حقوق نیست.

گاهی اوقات ممکن است حق ارتفاق در مورد دو ملک مجاور وجود داشته و علی‎القاعده باید در سند هر دو ملک قید شده باشد. اما امکان دارد که این حق تنها در یکی از دو سند نوشته شود. در این صورت نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نیست و اصلاح سند از طریق اداره ثبت انجام می‎شود.