اعلام فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار و شرط‌بندی

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی در یکصد و سی و نهمین جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه به‌روزرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، یکصد و سی و نهمین جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور و با حضور کلیه اعضاء تشکیل شد.

با عنایت به اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) بند “ن” فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان جرایم مرتبط با قمار، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی به شرح ذیل به تصویب کارگروه مذکور رسید.

بند ن فهرست مصادیق محتوای مجرمانه:

جرایم مرتبط با قمار، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی

ن -۱: هرگونه قمار، شرط بندی یا بخت آزمایی در فضای مجازی – وفق ماده ۷۰۵

ن-۲: دایر نمودن یا اداره (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط بندی و بخت آزمایی – وفق ماده ۷۰۶

ن-۳: تولید، معامله، عرضه و نگهداری ابزار مخصوص قمار شرط بندی و بخت آزمایی رایانه‌ای – وفق ماده ۷۰۸

ن-۴: قبول خدمت در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط بندی و بخت آزمایی – وفق بند ۱ ماده ۷۰۹

ن-۵: کمک به دایرکننده یا اداره کننده (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار شرط بندی و بخت آزمایی – وفق بند ۱ ماده ۷۰۹

ن-۶: معاونت با اقدماتی از قبیل طراحی، ساخت، نگهداری پشتیبانی یا راه اندازی در تاسیس، اداره یا دایر کردن مراکز قمار شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی – وفق بنده ۱ ماده ۷۰۹

ن-۷: تبلیغ یا ترویج قمار، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی یا تشویق یا دعوت افراد به آن به هر نحو – وفق بنده ۲ ماده ۷۰۹

ن-۸: در اختیار قرار دادن حساب بانکی، ابزار پذیرش، درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی برای ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات – وفق بنده ۳ ماده ۷۰۹

ن- ۹: عدم اطلاع فوری هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و کارورهای مخابراتی به مراجع قضایی پس از اطلاع از فعالیت مجرمانه موضوع مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات تعزیرات در بستر ارائه خدمات خود – وفق ماده ۷۱۱