معنی حق طلاق زن

حق طلاق به دست مرد است، اما مرد می‌تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد.

بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است. اما مرد می‌تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد؛ و این توضیح ساده اصطلاح حق طلاق است.

حق طلاق زن نافی قدرت مرد برای طلاق زن نیست

اگر زوج (مرد) به زوجه (زن) وکالتنامه بلاعزل طلاق داده باشد حق طلاق مرد هنوز پابرجاست و شوهر هم می‌تواند برای طلاق از طرف مرد اقدام کند.

انواع حق طلاق زن

مشاوره طلاق

وکالت حق طلاق یا همان گرفتن حق طلاق به دو صورت است:

اول این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود (نمونه شرط وکالت طلاق ضمن عقد نکاح)

دوم این که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد. اگر زوج خارج از کشور باشد می‌تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می‌دهد. ولی همانطور که گفته شد زوج می‌تواند این وکالت طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش، دوستش و یا همسرش واگذار کند.

وکالت طلاق بایستی حتما محضری باشد.

داشتن حق طلاق و گرفتن مهریه

آنچه که در حق طلاق  زن اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می‌تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می‌تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد؛ لذا در خصوص این پرسش که اگر حق طلاق با زن باشد مهریه تعلق می‌گیرد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زن در طلاق دارد.

وکالت برای طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شرط شده باشد، غیر قابل عزل از جانب مرد است و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد، می‌تواند بلا عزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.

امکان بی اثر کردن حق طلاق زن 

طبق قانون در مواردی امکان از بین  بردن حق طلاق زن  وجود دارد برای مثال اما در این خصوص و اگر زوج پشیمان شود، راه‎ حل‎هایی وجود دارد برای نمونه، زوج می‎ تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، وکالت در طلاق دیگری به شخص مورد اعتماد خود اعطا کند. 
به عبارت دیگر زوج دو وکیل برای طلاق خواهد داشت و در آنجا مشخص می‎ کند که حدود اختیارات وکلا اصطلاحا مجتمعا است و بلافاصله  طبق اظهارنامه رسمی، مراتب ضم وکیل و حدود اختیار را به زوجه ابلاغ می‎ کند. ضمیمه و تعیین کردن ناظر استصوابی هم راه حل بدی نیست.

برای آشنایی با روش های دیگر سلب حق طلاق از زن به اینجا مراجغه کنید و برای مشاوره با وکلای حاذق در زمینه حقوق خانواده از طریق  شماره ثابت با  شماره هوشمند ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید .