دادخواست مطالبه حقوق و مزایا قانونی  از طرف کارگر به طرفیت کارفرما

ریاست محترم  هیئت تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  تهران

 با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند .
  1. اینجانب از مورخ ۱/۳/۱۳۹۴ به طور مستمر و دائم در شرکت ….  به عنوان کارگر خدماتی مشغول فعالیت بوده ام لکن در تاریخ  ۶/۶/۱۳۹۵ ، کارفرما  بر خلاف توافق شفاهی قبلی در خصوص ادامه فعالیت ، بدون اعلام قبلی به طور یکجانبه از حضور بنده در محل کار جلوگیری به عمل آورده است .
لازم به ذکر است که از تاریخ بیستم اردیبهشت سال جاری آقای سعید به عنوان کارفرمای جدید  مشغول به فعالیت گردید و با اینکه بر حسب عرف و رویه سابق  کارگاه ،  کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد به مدت یک سال با پرسنل می نمود ، ایشان  بعد از حضور این حقیر و سایر کارگران را ملزم  به امضاء قرارداد موقت به مدت سه ماه از تاریخ ۱/۳/۹۵ لغایت ۳۱/۵/۹۵  نمود .
  1. علی رغم اینکه بر حسب قرارداد موقت مذکور ، در تاریخ ۳۱/۵/۹۵ مدت قرارداد میان ما منقضی شده بود کارفرما به جهت وجود کارهای عدیده و بسیار سخت و طاقت فرسای ساختمانی در کارگاه از من درخواست نمود که به کار خود ادامه دهم ، اما متاسفانه دقیقا متعاقب اتمام کارهای سنگین ساختمانی ، وی با بی انصافی تمام از حسن نیت و سادگی بنده سوء استفاده نموده و از تاریخ هفتم شهریور ماه مرا اخراج و از حضور من در کارگاه جلوگیری به عمل آورده و از آن زمان تا کنون علی رغم تمام مراجعات  ازپرداخت  قسمتی از حقوق معوق و مزایای قانونی بنده امتناع ورزیده است .
  2. کارفرمای موصوف گذشته از اخراج غیر منصفانه اینجانب به شرحی که گذشت علی رغم حضورم در محل کار و فعالیت طبق قرارداد و بعضا اضافه کاری تا ساعت ۲۴ بامداد ، که در دفتر حضور و غیاب خود کارفرما ثبت گردیده ، از پرداخت حقوق و مزایای قانونی بنده به شرح مصرح در ستون خواسته دادخواست و همچنین سنوات و حق بیمه سهم سازمان تامین اجتماعی  در فرجه های زمانی که در ادامه به آن اشاره می گردد  استنکاف ورزیده است .
الف –  حقوق ، پاداش ، اضافه کار و سایرمزایای قانونی و حق بیمه مربوط به بیستم اردیبهشت لغایت سی و یک اردیبهشت ۱۳۹۵
ب – حقوق ، پاداش ، اضافه کار و سایر  مزایای قانونی  و حق بیمه  مربوط به  یکم مرداد لغایت سی و یک مرداد ۱۳۹۵
ج –  حقوق ، پاداش ، اضافه کار و سایر  مزایای قانونی  و حق بیمه  مربوط به  یکم شهریور  لغایت هفتم شهریور ۱۳۹۵
د. حق سنوات پایان کار و سایر مزایا مطابق قانون کار به شرح مصرح در ستون خواسته از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۴ لغایت ۷/۶/۹۵
در پایان با عنایت به اخراج بنده از سوی کارفرما ،  تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت کارفرما به شرح  فوق و ستون خواسته  مورد استدعاست  .
با احترام

دادخواست مطالبه حقوق و مزایا ، دانلود دادخواست کارگر  ، دادخواست به اداره کار ، نحوه نوشتن دادخواست برای شکایت از کارفرما ،  شکایت از کارفرما ، نمونه دادخواست به اداره مار ، دادخواست هیئت تشخیص