شرایط عفو و تخفیف مجرمان در کمیسیون عفو و بخشش چیست؟

معاون قضایی قوه قضاییه درباره فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون عفو و بخشش توضیحاتی را ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون عفو و بخشش گفت: در هر مرکز استان یک کمیسیون عفو و بخشش وجود دارد که رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان استان ریاست کمیسیون عفو و بخشش استان را تشکیل می‌دهد. پرونده‌هایی که درخواست عفو دارند، ابتدا در کمیسیون عفو و بخشش استان بررسی می‌شوند و سپس نتیجه به کمیسیون عفو و بخشش مرکز اعلام می‌شود.

وی افزود: در کمیسیون عفو و بخشش مرکز، هر هفته جلسه‌ای در معاونت قضایی قوه قضاییه تشکیل می‌شود و پرونده‌ها رسیدگی می‌شوند. اگر درخواست عفو رد شد، به کمیسیون عفو و بخشش استان اعلام می‌شود و چنانچه درخواست پذیرفته شد، پرونده تقدیم ریاست قوه قضاییه می‌شود.

معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به درخواست‌های عفوی که در ملاقات مردمی مطرح می‌شوند، اظهار کرد: چنانچه در ملاقات مردمی درخواست عفو و بخششی مطرح شود، آنگاه به کمیسیون عفو و بخشش مرکز درخواستش ارسال می‌شود و کمیسیون عفو و بخشش مرکزی نیز برای استعلام وضعیت زندانی، از کمیسیون استان درخواست اعلام وضعیت می‌کند. ناگفته نماند که معاونت قضایی به صورت مستقیم ورود نمی‌کند، چرا که از احوال و شرایط زندانی خبر ندارد و استان‌ها از وضعیت زندانی کاملا آگاه هستند.

وی ادامه داد: چنانچه درخواست عفو پرونده‌ای در کمیسیون عفو و بخشش مرکزی رد شود، ولی رئیس کل دادگستری استان از متنبه شدن فردی در زندان خبر می‌دهد و بر این اعتقاد داشته باشد که مجازات بر محکوم اثر کرده است و در صدد جبران گذشته خود است، در چنین شرایطی که فرد شرایط اولیه عفو را ندارد، طبق ماده ۲۰ آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، رئیس قوه قضاییه می‌تواند شخص را در لیست عفو قرار دهد.