نحوه گرفتن سرپرستی کودکان بهزیستی توسط نان مجرد

بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، زنان و دختران مجرد نیز می توانند  در صورتیکه حائز شرایط زیر باشند با مراجعه به بهزیستی سرپرستی  کودکان بی سرپرست را بر عهده بگیرند. 

الف – مجرد باشند .

ب – حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند . 

 

ج – محجور نباشند

یعنی طبق قانون بتوانند امور مالی و غیرمالی خود را در کمال صحت عقل انجام دهند و خود نیازمند سرپرست نباشند.

د – فاقد محکومیت موثر کیفری باشند

محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند؛ به همین دلیل ارائهٔ عدم سوءِ پیشینه کیفری برای افراد متقاضی ضروری است.

ه – داشتن سلامتی جسمی

سلامت جسمی و روانی و توانایی عملی لازم برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی خود را داشته باشند. هم چنین نباید به بیماری‌های واگیردارد یا صعب العلاج مبتلا باشند و  به مواد مخدر، روان گردان و مشروبات الکلی اعتیاد نداشته باشند .

و – دارای تمکن مالی و صلاحیت اخلاقی  باشند

ی – مسلمان کلیمی ، مسیحی یا زرتشتی باشد

کودکان و نوجوانان را می‌توان به سرپرستی سپرد

در حال حاضر کودکان و نوجوانانی را می‌توان به سرپرستی قبول کرد که دارای شرایط زیر باشند .

۱ – زیر ۱۶ سال سن داشته باشند .

۲ . دارای یکی از شرایط زیر باشند .

الف – امکان شناخت پدر، مادر و جد (پدربزرگ) پدری آن‌ها وجود نداشته باشد .

ب – هیچ کدام از پدر، مادر یا جد پدری آن‌ها زنده نباشند.

ج – کودکان و نوجوانانی که سرپرستی آنها از سوی دادگاه به بهزیستی سپرده شده است و تا دو سال بعد از آن پدر، مادر یا جد پدری آنان برای سرپرستی به بهزیستی مراجعه نکرده باشد؛

د –  مادر یا جد پدری هیچ کدام صلاحیت سرپرستی از کودک را نداشته باشند.

 

برای مشاهده نحوه و شرایط قبول سرپرستی کودکان به اینجا مراجعه کنید