نمونه دادخواست

 

نمونه دادخواست جهت ارائه به شورای حل اختلاف ،دادگاه بدوی ، دادگاه تجدید نظر و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی

بی تردید مهمترین اقدام برای طرح دعوی و تشکیل هر پرونده حقوقی تنظیم دادخواست می باشد و در موارد عدیده ای مشاهده شده افراد با صرف وقت و هزینه زیاد صرفا به جهت عدم اشراف لازم در تنظیم دادخواست ، نتیجه پرونده را به طرف مقابل واگذار کرده اند.  لذا  هر چند بهتر است  تنظیم دادخواست را به وکلای دادگستری مجرب سپرده و یا لا اقل با افراد مطلع  در این زمینه مشورت نمایید.

در ادامه  این مطلب به تعدادی از نمونه  دادخواست های موجود در سایت اشاره گردیده که برای مشاهده لازم است روی عنوان دادخواست مورد نظر خود کلیک نمایید .

 

دادخواست های  مربوط به دادگاه خانواده

دادخواست استرداد جهیزیه

دادخواست استرداد جهیزیه ۲

دادخواست الزام به تمکین

دادخواست استرداد فرزند

دادخواست اثبات نسب و اخذ شناسنامه از طرف مادر

نمونه دادخواست تمکین

 

نمونه دادخواست ملکی

دادخواست الزام به تحویل مبیع

 

دادخواست فروش ملک مشاعی

درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی از رییس اداره ثبت

دادخواست مطالبه اجرت المثل از مستاجر

دادخواست مطالبه اجره المثل با جلب نظر کارشناس

دادخواست الزام فروشنده به تحویل ملک به خریدار

دادخواست الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان و تنظیم تقسیم‌ نامه

دادخواست  صدور دستور موقت  منع تصرف دادن مبیع به دیگری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی

دادخواست صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان مشاعی

دادخواست تخلیه و تحویل عین مستأجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره

دادخواست تخلیه  به علت عدم پرداخت اجاره

 

نمونه دادخواست  امور حسبی

 

دادخواست مهر و موم ترکه

دادخواست تقسیم ترکه

دادخواست اثبات نسب و اخذ شناسنامه از طرف مادر

 

نمونه دادخواست مالی

 

نمونه دادخواست مطالبه طلب

طرح دعوای مطالبه طلب در دادگاه

دادخواست اعسار از پرداخت دیه

نمونه دادخواست تامین خواسته در حین رسیدگی

دادخواست مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد

 

 

نمونه دادخواست شکایت کارگر از کارفرما

 

دادخواست بازگشت به کار و دریافت حق اشعه

دادخواست مطالبه حقوق مزایا و سنوات توسط کارگر

 

نمونه دادخواست مربوط به امور اتفاقی

 

دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مورد معامله

دادخواست تأمين دليل

نمونه دادخواست تامین خواسته در حین رسیدگی

دادخواست توقف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه

درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی از رییس اداره ثبت