عدم امکان دریافت نرخ سود مازاد توسط بانک ها در عقود مشارکتی

دریافت نرخ سود مازاد توسط بانک ها در خصوص  عقود مشارکتی مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ‎ها جنبه عامل دارد، لذا شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد باطل است.

پیگیری دادگستری تهران برای عدم دریافت سود مازاد بانک ها در دوایر اجرای ثبت

 معاون دادگستری استان تهران از پیگیری برای ابطال شرط دریافت سود مازاد بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دایره اجرای ثبت خبر داد.

راه اندازی سامانه‌های جدید الکترونیکی در قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راه اندازی سامانه‌های جدید قوه قضاییه، گفت: سامانه‌های جدید در هوشمندسازی و عدالت الکترونیک و همچنین کاهش اطاله دادرسی کمک شایانی می‌کنند.

افزایش خدمات الکترونیکی با اجرای طرح تحول سازمان ثبت

افزایش خدمات الکترونیکی با اجرای طرح تحول سازمان ثبت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اجرای طرح تحول سازمان ثبت، پیشرفت چشمگیری در اجرای طرح کاداستر و شفاف‌سازی مالکیت‌ها، رونق فضای کسب و کار، افزایش خدمات الکترونیکی ثبتی، توسعه خدمات در بخش اجرای اسناد رسمی و مبارزه با فساد اداری حاصل می‌شود.

Go to Top