نظریات مشورتی در مورد مسئولیت افراد در انتقال بیماری کرونا 

در ادامه به برخی نظریات مشورتی در خصوص انتشار ویروس کرونا و مسئولیت افرادی که ناقل این ویروس هستند و یا پزشکان و آزمایشگاه هایی  که در تشخیص ویروس کرونا دچار تقصیر شده اند اشاره می کنیم .

عواقب قانونی رفتارهای انتقال دهنده ویروس کرونا

فوت ناشی از سرایت ویروس کرونا توسط دیگری (چه بر اثر اقدامات عامدانه یا ناشی از بی‎احتیاطی و سهل‎انگاری یا غیرعامدانه و کاملاً اتفاقی) به موجب مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته می شود و مرتکب آن در صورت تحقق عناصر مادی و معنوی جرم، قابل مجازات به جرم قتل است. 

Go to Top