مقررات طلاق توافقی

مقررات قانونی درباره طلاق توافقی شاید این جمله را زیاد شنیده باشیم: «مهرم حلال، جانم آزاد!» این جمله اگرچه در ظاهر در فیلم‌ها و سریال‌ها گفته می‌شود اما در عالم حقوقی، ناظر به یکی از انواع طلاق است. این احتمال وجود دارد که سرنوشت يک زندگي مشترک به نقطه‌ای برسد که زن چنان از زندگي خود ناراضي باشد که حتي يک‌ لحظه هم حاضر به ادامه رابطه ازدواج نباشد و شوهر نیز حاضر به طلاق دادن همسرش نباشد. در اين وضعيت زن مي‌تواند در خواست طلاق کند و طلاق او در اين حالت «خلع» نام خواهد داشت. فرامرز توکلی، سردفتر ازدواج و طلاق طی یادداشتی در روزنامه «حمایت» مراحل انجام طلاق توافقی را مورد بررسی قرار داده است.