رأی شماره ۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق «دفن افراد غیرشهید» در گلزار شهدا در مصوبه هیات دولت

تاریخ دادنامه: ۳۰/۷/۱۳۹۸    شماره دادنامه: ۲۳۲۳    شماره پرونده: ۹۷/۱۰۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.         

 

شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ  ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ هیأت وزیران

گردش‌کار: شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال عبارت «و دفن افراد غیرشهید» در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ  ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ به علت مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«ماده ۵: هرگونه جابه جایی قبول و دفن افراد غیرشهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا با موافقت بنیاد امکان پذیر است.»

شاکی عبارت «و دفن افراد غیرشهید» در ماده ۵ آیین‌نامه مورد اعتراض را مغایر آیه ۵۹ سوره مبارک نساء اعلام کرده و صرفاً ابطال آن را از بُعد شرعی تقاضا کرده است و مدعی شده با دفن افراد غیرشهید در گلزار شهدا، شأن و منزلت فرهنگ ایثار و شهادت و جهاد تضعیف می‌شود.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۷۳۲/۱۰۲/۹۸ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

««اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به مواردی که گلزار شهدا را از صورت مرکز فرهنگی اسلامی خارج می‌کند و موجب عدم رعایت قداست و احترام شهدا و ایثارگران می‌گردد و به عبارت دیگر موجب تضعیف فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت شده و باعث فراموش شدن منزلت و حق عظیم ایثارگران بر مردم و کشور می‌گردد، خلاف سیاستهای کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی» بوده و خلاف شرع می‌باشد.»»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و حسب مفاد نامه شماره ۱۰۷۳۲/۱۰۲/۹۸ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین در راستای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق عبارت «و دفن افراد غیرشهید» در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به علت مغایرت با شرع با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده۸۴ و ۸۸ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ  محمدکاظم بهرامی