نحوه ابطال یا بی‌اثر کردن وکالت در طلاق

اگر وکالت در طلاق زوجه در ضمن عقد نکاح و در سند ازدواج نوشته و شرط شده باشد، وکالت بلاعزل طلاق قابل ابطال از سوی مرد نیست؛ به این معنا که تا وقتی که عقد نکاح باقی است، شرط وکالت هم پابرجاست.

طبق قانون عقد وکالت جایز است. بدین معنی که هر زمان طرفین (وکیل یا موکل) بخواهند، می‎ توانند آن را به هم بزنند. وکیل می‎تواند استعفا دهد و موکل نیز می‎تواند وکیل را عزل کند.

وکالت در طلاق نیز این‎ گونه است و هر زمان مرد می‎ تواند وکیل را، مثلا زن، را عزل کند؛ مگر اینکه عقد وکالت یا عدم عزل وکیل، ضمن عقد لازمی، که به اراده یکی از طرفین به هم نمی‎ خورد، منعقد شده باشد. 

نحوه ابطال یا بی اثر کردن حق طلاق داده شده در عقدنامه

اگر وکالت در طلاق زوجه در ضمن عقد نکاح و در سند ازدواج نوشته و شرط شده باشد، وکالت بلاعزل طلاق قابل ابطال از سوی مرد نیست؛ به این معنا که تا وقتی که عقد نکاح باقی است، شرط وکالت هم پابرجاست.
اما در این خصوص و اگر زوج پشیمان شود، راه‎ حل‎هایی وجود دارد برای نمونه، زوج می‎ تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، وکالت در طلاق دیگری به شخص مورد اعتماد خود اعطا کند. 
به عبارت دیگر زوج دو وکیل برای طلاق خواهد داشت و در آنجا مشخص می‎ کند که حدود اختیارات وکلا اصطلاحا مجتمعا است و بلافاصله  طبق اظهارنامه رسمی، مراتب ضم وکیل و حدود اختیار را به زوجه ابلاغ می‎ کند. ضمیمه و تعیین کردن ناظر استصوابی هم راه حل بدی نیست.

نحوه  بی اثر کردن حق طلاق داده شده در دفترخانه

اما اگر وکالت زوجه در طلاق (حق طلاق) به صورت وکالت‎های تنظیم ‎شده در دفاتر اسناد رسمی باشد، کار کمی سخت است و باید دید که در وکالت‎نامه حق طلاق چه نوشته شده است؛ اولا بلاعزل است یا خیر؛ و ثانیا حدود اختیارات وکیل چیست؟ ثالثا موکل حق ضم وکیل یا ناظراستصوابی را دارد یا خیر.

اگر وکالت در طلاق بلاعزل نباشد، زوج (موکل) می‎ تواند به دفترخانه تنظیم‎ کننده سند مراجعه و وکیل را عزل کند. دفترخانه مراتب عزل را به اطلاع وکیل خواهد رساند.

اما اگر وکالت طلاق بلاعزل و جامع باشد و حق ضم وکیل ضم ناظر هم اسقاط شده باشد، در عمل امکان بلااثر کردن وکالت‎نامه طلاق وجود ندارد.