ضابطه‌ای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده

 

نظریه مشورتی ضابطه‌ای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده

 

سوال

 

قانونگذار در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گران اشاره کرده اما با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تعریفی از قاچاق نکرده است،  آیا می‌توان برای تعیین مصداق قاچاق به قانون قاچاق اسلحه و مهمات… و یا قانون قاچاق کالا و ارز مراجعه کرد؟ آیا حمل ۳۲ کیلوگرم مواد مخدر در حوالی مرز توسط متهم به سمت مرز ترکمنستان از مصادیق قاچاق است؟ اگر مصداق فوق قاچاق باشد آیا از مصادیق قاچاق عمده است یا خیر؟ 

 

پاسخ 

ممنوعیت مقرر در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص تعلیق مجازات صرفاً شامل قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان می‌شود و با توجه به تصریح ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی سال ۱۳۸۹، منظور از قاچاق، وارد کردن این مواد به کشور یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری، اختفای مواد مخدر یا روان‌گردان در داخل کشور تسری ندارد. همچنین با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضابطه‌ای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده تعیین نکرده، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله میزان، نحوه بسته‌بندی و غیره….مشخص می‌شود.