بررسی جرم تهدید به قتل

تهدید به معنای ایجاد رعب و وحشت و ترساندن افراد برای وارد کردن آسیب به زندگی آنهاست که با توجه به قانون جمهوری اسلامی ایران، جرم‎ انگاری شده و قانونگذار مجازاتی برای آن در نظر گرفته است و تهدید به قتل نیز از مصادیق تهدید و جزء دسته جرایم علیه اشخاص محسوب می‌‎شود.
بسیاری از افراد مورد تهدید واقع می‌‎شوند و نمی‎ دانند که می‌‎توانند از حق خود دفاع کرده و علیه شخص تهدیدکننده شکایت کنند.

جرم تهدید به قتل

تهدید به قتل نیز در کنار انواع تهدیدات، جرم محسوب می‎شود و به این معناست که یک فرد با استفاده از الفاظی، شخص دیگری را بترساند و او را به خطر جانی و مالی تهدید کند.عمل تهدید از انواع جرایمی است که معمولا ادامه‎دار نیست و به‎همین منظور، اثبات آن با سختی همراه است.اثبات جرم تهدید، به این صورت است که فرد مدعی باید دو فرد بالغ و عاقل را به‎عنوان شاهد حاضر کند تا شهادت دهند و در پی آن، جرم تهدید اثبات شود. اگر شهود از شهادت دادن خودداری کنند و با وجودی که از تهدید آگاهی دارند، آن را کتمان کنند، فرد تهدیدشده می‎تواند از محل وقوع جرم تهدید، تقاضای تحقیقات کند تا بازپرس و دادگاه به آن رسیدگی کنند. 

 مجازات جرم تهدید به قتل

تهدید به قتل توسط قانونگذار جرم‎انگاری شده و مجازات آن نیز در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است که با توجه به آن، هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، ‌اعم از اینکه به این واسطه، تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.البته لازم به ذکر است که طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرم، قابل گذشت محسوب می‎شود و مجازات حداقل و حداکثر حبس آن نصف و از یک ماه تا یک سال در نظر گرفته می‎ شود.

مجازات تهدید به قتل در فضای مجازی 

با گذشت زمان و پررنگ شدن نقش اینترنت در زندگی انسان‎ها، مشاهده می‎کنیم که انواع تهدیدات و جرایم در فضای مجازی افزایش یافته و در بسیاری از مواقع، افراد، جان و مال دیگران را از این طریق در معرض خطر قرار می‌دهند و آنها را تهدید می‎کنند.بنابراین می‎توان گفت که در رابطه با تهدید به قتل در فضای مجازی نیز مانند تهدید به قتل در فضای واقعی رفتار می‎شود و فرد تهدیدشده می‎تواند از تهدیدکننده شکایت و از متن تهدید به قتل و غیره به عنوان مدرکی برای اثبات تهدید به قتل استفاده کند.با فردی که تهدید به قتل در فضای مجازی را انجام داده است، نیز مطابق ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ رفتار می‎شود و برای او مجازات تعیین می‎شود.

 بررسی سایر تهدیدات

تهدید در فضای مجازی و در حالت کلی تهدید، فقط به تهدید به قتل منحصر نمی‎شود و قانونگذار برای انواع تهدیدات مانند تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی یا افشای اطلاعات سری نیز مجازات در نظر گرفته است و فرد تهدیدشده می‎‏تواند سریعا موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کند تا فرد تهدیدکننده به مجازات عمل خود برسد. تهدید به اخذ نوشته یا سند نیز نوع دیگری از انواع تهدید محسوب می‎شود که با توجه به ماده ۶۶۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، برای آن مجازات تعیین شده است. بر اساس این ماده، هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او ‌یا سپرده به اوست را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.البته با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات این جرم نیز نصف می‎شود و حبس آن از یک و نیم ماه تا یک سال در نظر گرفته می‎شود.

 چه نوع تهدیدی مجازات ندارد

تمامی تهدیدات جرم محسوب نمی‎ شوند و برخی از تهدیدات هستند که مجازات ندارند و مشمول ماده ۶۶۹ و مواد دیگر مربوط به تهدیدات نمی‎شوند.از جمله این موارد، می‎توان تهدیدی را نام برد که در پی آن، هیچ خطری برای شخص دیگری ایجاد نشود و در واقع جان و مال دیگری به خطر نیفتد. مثلا اگر شخصی بگوید اگر از من شکایت کنی، از وکیل استفاده خواهم کرد، تهدید محسوب نمی‎شود. چرا که فرد صرفا می‎خواهد از حق قانونی خود استفاده کند.
اگر شخص تهدیدکننده، در شهری به جز محل سکونتش، عمل تهدید را انجام داده باشد، در دادگاه همان محل به آن رسیدگی می‌‎شود.