مجازات هک کردن  یا دسترسی و استفاده از رمز حساب های اینترنتی دیگران

هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

سوال

جرم اینترنتی

شخصی با هویت نا مشخص اقدام به ورود به سامانه ثنای بنده نموده و چگونه مرحله کد ملی و رمز اولیه را طی کرده مشخص نیست و برای بنده در فاصله سه دقیقه دو پیام رمز ورود موقت آمده. آیا این کار جرم میباشد؟چگونه باید پیگیری کنم؟

پاسخ 

فارغ از اظهارنظر در خصوص اینکه آیا عمل ارتکابی جرم است یا خیر باید بیان داشت مطابق ماده ۷۲۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سرفصل جرایم رایانه ای، هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.