مشاوره حقوقی ارث

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل ارث و مشاوره حقوقی درباره ” تقسیم ارث و سهم الارث ورثه  ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

شرایط مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول

در صورت فوت زوجه، زوج از تمامی اموال زوجه اعم از منقول و غیرمنقول ارث خواهد برد. اما این قاعده در خصوص زوجه کمی متفاوت است زیرا مطابق مقررات قانون مدنی ایران، زوجه از عین تمامی اموال منقول شوهر متوفی خود و از قیمت تمامی اموال غیرمنقول اعم ار عرصه و اعیان ارث خواهد برد.

منظور از مطالبه بهای ثمنیه

دعوای حقوقی با عنوان مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول، از دعاوی مربوط به مطالبه سهم‌الارث در رابطه توراث فی مابین زوجین است. در صورت فوت زوجه، زوج از تمامی اموال زوجه اعم از منقول و غیرمنقول ارث خواهد برد. در حقیقت مرد به میزان سهم‌الارث شرعی و قانونی خود از عین تمامی اموال زوجه ارث می‌برد. اما این قاعده در خصوص زوجه کمی متفاوت است زیرا مطابق مقررات قانون مدنی ایران، زوجه از عین تمامی اموال منقول شوهر متوفی خود و از قیمت تمامی اموال غیرمنقول اعم ار عرصه و اعیان ارث خواهد برد. فرض کنید اموال آقای الف پس از فوت وی شامل یک دستگاه خودر، مقداری وجه نقد در بانک و یک واحد آپارتمان مسکونی باشد؛ همسر آقای الف، به میزان سهم‌الارث شرعی و قانونی خود از عین خودرو و وجه نقد ارث خواهد برد و در خصوص آپارتمان به جا مانده صرفاً از قیمت آن ارث می‌برد. در حقیقت، دعوی مطالبه ثمنیه ترکه غیرمنقول، مطالبه سهم‌الارث زن از بهای اموال غیرمنقول همسر خود است.

میزان قدرالسهم زوج و زوجه

وکیل ارث

در اینجا شایسته است این پرسش مطرح شود میزان قدرالسهم زوج و زوجه چه میزان است؟ بر اساس مقررات قانون مدنی ایران، در صورت فوت زن و نداشتن فرزند، مرد به میزان یک دوم از تمامی اموال همسر متوفی خود ارث خواهد برد و در صورت دارا بودن فرزند قدرالسهم زوج به یک چهارم تقلیل می‌یابد. در خصوص سهم‌الارث زوجه باید گفت، در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از عین اموال منقول و قیمت تمامی اموال غیرمنقول بوده و در صورت دارا بودن فرزند سهم زن به میزان یک هشتم خواهد رسید.

نحوه مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول

دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول از سوی زن به طرفیت سایر وراث طرح می‌شود.

در حقیقت زن برای مطالبه حق خود به میزان سهم‌الارث شرعی و قانونی از بهای اموال غیرمنقول متعلق به همسر متوفی خود، اقدام به طرح دعوی با موضوع مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول خواهد کرد. البته چنانچه متوفی دارای فرزند باشد بهای اموال غیرمنقول به میزان یک هشتم و در صورت فقدان فرزند به میزان یک چهارم قابل مطالبه خواهد بود.
پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا طرح دعوی مزبور فرع بر اخذ گواهی حصر وراثت است؟ پاسخ این پرسش مثبت است. طرح این دعوی تا پیش از اخذ گواهی حصر وراثت راه به جایی نخواهد برد بنابراین زوجه ابتدا باید گواهی حصر وراثت از طریق شورای حل اختلاف اخذ و سپس نسبت به طرح دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول اقدام کند.
بر اساس ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن بوده است.
همچنین مطابق ماده ۹۴۸ قانون مدنی ایران، «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند». بنابراین در صورتی که ورثه از ادای قیمت اموال غیرمنقول به میزان سهم‌الارث زن امتناع کنند، زن می‌تواند با توقیف عین اموال حق خود را استیفا کند. 

برگرفته از حمایت