صلاحیت شوراهای حل اختلاف 

بر حسب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ، شوراهای حل اختلاف اجازه دارند در مورد تمامی امور مدنی و حقوقی، جرایم قابل گذشت و به جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، اقدام به صلح و سازش کنند، همچنین قاضی شوراهای حل اختلاف با مشورت اعضای شورای رسیدگی می‌تواند در موارد زیر مبادرت به صدور رای کند:

ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا حد دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند.

 -تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

 ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

 ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشند.

 ـ تأمین دلیل

ـ جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.

در استان تهران ۳۴ متجمع قضایی شورای حل اختلاف تشکیل شده است که به پرونده ها رسیدگی می کنند.

آدر س و تلفن و ساعت کاری  مجتمع های شورای حل اختلاف تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۱ تهران 

مجتمع شماره ۱ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵          

نشانی شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

میدان تجریش-خیابان دربند-بالاتر از میدان دربند-نرسیده به میدان سربند سمت چپ

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۱ تهران 

تلفن: ۲۲۷۴۲۳۲۳

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

ساعت     ۱۵-۱۸    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه یک شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه دو تهران 

مجتمع شماره ۲ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه دو تهران 

حوزه های ۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۱-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹ 

نشانی شورای حل اختلاف منطقه دو تهران 

بزرگراه جلال ال احمد-نرسیده به پل آزمایش-خیابان ناظریان قمی-(جنب ایستگاه آتش نشانی) طبقه فوقانی میدان تره بار نصر

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۲ تهران 

تلفن:     ۲۲۸۶۷۴۳۵-۷        

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه دو تهران 

صبح ها ساعت  ۹-۱۳  و عصر ها  ساعت     ۱۵-۱۸    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه دو تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه دو شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

مجتمع شماره ۳ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

حوزه های ۱۰۲-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۹

نشانی شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

خیابان شریعتی-نرسیده به میرداماد-خیابان گل نبی-میدان کتابی-پلاک ۳۴

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۳ تهران 

تلفن:        ۲۲۸۶۷۴۳۵-۷        

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

صبح ها ساعت  ۹-۱۳  و عصر ها  ساعت     ۱۵-۱۸    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه سه شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

مجتمع شماره ۴ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

حوزه های ۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۹-۱۵۷-۱۶۳-۱۶۷-۱۷۰-۱۷۱-۱۶۸

نشانی شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

فلکه سوم تهرانپارس-شهید دانشور-خیابان ۲۰۲ غربی-پلاک ۲۴

تلفن شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

تلفن:        ۷۷۷۱۳۴۱۲ و  ۷۷۷۱۳۴۱۵  

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

صبح ها ساعت  ۹-۱۳  و عصر ها  ساعت     ۱۵-۱۸    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه چهار شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

مجتمع شماره ۵ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

حوزه های ۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۶-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۷-۳۴۰۲-۳۴۰۳-۳۴۰۴-۳۴۰۵-۳۴۰۷-۳۴۰۹-۳۴۱۰

نشانی شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

اکباتان-بین فاز یک و دو-جنب اور‍‍ژانس ۱۱۵- ساختمان سابق شهرک عمران اکباتان

تلفن شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

تلفن :  ۴۴۶۷۰۹۸۶     ۴۴۶۹۴۰۰۴       ۴۴۶۹۴۰۰۵ 

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

    صبح  ۸:۳۰ – ۱۱:۳۰  و  عصر ۱۴:۳۰-۱۷:۳۰   روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه پنج شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

حوزه های ۲۵۱-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۷۳    

نشانی شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

خیابان کارگر شمالی-جنب پمپ بنزین-خیابان شهید فکوری-پلاک۹۰   

تلفن شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

تلفن :     ۱ ۸۸۹۹۶۲۷۲

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه شش  تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

 عصر ها  ساعت     ۱۵-۱۸    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه شش شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

مجتمع شماره ۷ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

حوزه های ۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۴  

نشانی شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

خیابان شهید مدنی(نظام آباد سابق)-ایستگاه حسینی-روبه روی کارگاه قدیم مترو-نبش کوچه یعقوبی

تلفن شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

تلفن:     ۷۷۵۸۱۱۱۸

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

 عصر ها  ساعت   ۱۵:۳۰-۱۸:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه هفت شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

مجتمع شماره ۸ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

حوزه های ۳۵۱-۳۵۲-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۳-۳۶۵         

نشانی شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

نارمک-خیابان سمنگان-پشت مسجد جامع نارمک-نبش کوچه مذهب دار

تلفن شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

تلفن :  ۷۷۲۵۲۵۲۵    ۷۷۲۵۲۵۲۶      ۷۷۲۵۲۵۲۷      

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

 عصر ها  ساعت   ۱۵:۳۰-۱۸:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه هشت شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

مجتمع شماره ۹ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

حوزه های ۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱

نشانی شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

سه راه آذری، امازاده عبدا…، نبش خیابان شبیری، مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین) داخل کوچه  طبقه سوم

تلفن شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

تلفن : ۶۶۶۴۵۰۴۲

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

 عصر ها  ساعت   ۱۵_۱۸  روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه نه شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

مجتمع شماره ۱۰ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

حوزه های        ۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۳۹۰۱-۳۹۰۲-۳۹۰۳-۳۹۰۴-۳۹۰۵-۳۹۰۶-۳۹۰۷-۳۹۰۸-۳۹۱۰-۳۹۱۱-۳۹۱۲-۳۹۱۳     

نشانی شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

خیابان قزوین نرسیده به سه راه آذری-خیابان شهید سبحانی(۱۶ متری امیری)-نبش کوچه شهید احمد مقدم-طبقه همکف ساختمان شهرداری

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

تلفن :۵۵۷۷۳۳۰۱

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

 عصر ها  ساعت   ۱۶-۱۹  روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه ده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

مجتمع شماره ۱۱ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

حوزه های   ۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۴۰۰۱-۴۰۰۲-۴۰۰۴-۴۰۰۵-۴۰۰۶-۴۰۰۷-۴۰۰۸-۴۰۰۹-۴۰۱۰-۴۰۱۱-۴۰۱۲-۴۰۱۳-۴۰۱۴-۴۰۱۵-۴۰۱۸-۴۰۱۹-۴۰۲۰-۴۰۲۲

نشانی شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

خیابان قزوین، خیابان عباسی ، خیابان هلال احمر ، پلاک ۴۸۸     

تلفن شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

تلفن : ۵۵۶۷۵۷۵۴

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

 عصر ها  ساعت  ۱۵-۱۸  روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه یازده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۱۲ و ۱۳ تهران 

مجتمع شماره ۱۲ و ۱۳ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه دوازده و سیزده تهران 

حوزه های  ۶۰۱-۶۰۲-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۴-۶۱۶-۶۱۹-۶۲۳-۶۲۶-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۴۰-۶۴۴

نشانی شورای حل اختلاف منطقه  دوازده و سیزده  تهران 

    میدان دروازه شمیران-خیابان فخر آباد-جنب مسجد فخر آباد-

تلفن شورای حل اختلاف منطقه  دوازده و سیزده  تهران 

تلفن :  ۷۷۶۴۳۳۱۳

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه  دوازده و سیزده تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه  دوازده و سیزده تهران 

 ۹:۳۰-۱۳  و  ۱۵-۱۸   روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه  دوازده و سیزده تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه دوازده و سیزده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۱۴ تهران 

مجتمع شماره ۱۴ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

حوزه های ۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۹-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۳-۶۶۵

نشانی شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

خیابان پیروزی-خیابان شکوفه- انتهای خیابان کرمان- روبروی ناحیه یک

تلفن شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

تلفن : ۳۳۱۸۷۵۸۹ 

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

 عصر ها  ساعت   ۱۵:۱۸   روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه چهارده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۱۵ تهران 

مجتمع شماره ۱۵ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه ۱۵ تهران 

حوزه های ۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۹۱

نشانی شورای حل اختلاف منطقه ۱۵ تهران 

انتهای ۱۷ شهریور جنوبی-چهار راه شهید رضاییان(منصور سابق)-مجتمع تجاری رضوان

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۱۵ تهران 

تلفن :  ۳۳۴۳۵۶۴۷ و ۳۳۴۳۳۶۱۶

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه ۱۵ تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه ۱۵ تهران 

 عصر ها  ساعت    ۱۵:۳۰_۱۸    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه ۱۵ تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه پانزده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۱۶ تهران 

مجتمع شماره ۱۶ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه ۱۵ تهران 

حوزه های ۷۰۲-۷۰۳-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۴-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۹-۷۲۰-۴۵۰۲-۴۵۰۴-۴۵۰۵-۴۵۰۹-۴۵۱۲ 

نشانی شورای حل اختلاف منطقه ۱۶ تهران 

بزرگراه بعثت-بعد از بیمه ایران-ظلع جنوبی پارک بعثت-خیابان شهید تقوی 

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۱۶ تهران 

تلفن : ۵۵۳۲۷۱۰۲

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه ۱۶ تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه ۱۶ تهران 

 عصر ها  ساعت    ۱۵_۱۹   روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه ۱۶ تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه شانزده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تهران 

مجتمع شماره ۱۷ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تهران 

حوزه های ۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۶-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۶-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۴۶۰۱-۴۶۰۲-۴۶۰۳-۴۶۰۴-۴۶۰۵-۴۶۰۷-۴۶۱۱-۴۶۱۴     

نشانی شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تهران 

خیابان قزوین-دوراهی قپان-روبه روی پمپ گاز         

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تهران 

تلفن :  ۵۵۷۴۶۴۶۵

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تهران 

 عصر ها  ساعت    ۱۵_۱۸   روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه هفده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۱۸ تهران 

مجتمع شماره ۱۸ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه ۱۸ تهران 

حوزه های ۸۵۱-۸۵۲-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۴-۸۷۶-۸۹۷-۸۹۸-۴۷۰۳-۴۷۰۸-۴۷۱۸-۴۷۲۰-۴۷۲۶

نشانی شورای حل اختلاف منطقه ۱۸ تهران 

میدان آزادی-بزرگراه آیت ا… سعیدی-شهرک ولیعصر-خیابان برادران شهید بهرامی-جنب تالار لاله

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۱۸ تهران 

تلفن :       ۵۵۵۳۰۹۰۹ 

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه ۱۸ تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه ۱۸ تهران 

صبح ها و  عصر ها  ساعت  ۸_۱۳   ۱۵_۱۹     روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه ۱۸ تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه هیجده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۱۹ تهران 

مجتمع شماره ۱۹ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه ۱۹ تهران 

 حوزه های ۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸

نشانی شورای حل اختلاف منطقه ۱۹ تهران 

خیابان خانی آباد نو-خیابان میثاق شمالی-روبروی کوچه ۳۱

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۱۹ تهران 

تلفن :       ۵۵۵۳۰۹۰۹     

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه ۱۹ تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه ۱۹ تهران 

  عصر ها  ساعت   ۱۵:۳۰_۱۸:۳۰      روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه ۱۹ تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه نوزده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف شهر ری 

مجتمع شماره ۲۰ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف شهر ری

حوزه های معلم یک – معلم دو – دولت آباد دو – سیزده آبان یک – سیزده آبان دو – حمزه آباد – جوانمرد -بهشتی – ابن بابویه – دولت آباد یک – معلم سه – دولت آباد سه – جوانمرد دو – بهشتی دو – ویژه ایثارگران – حوزه قیامدشت – حوزه خاورشهر- مسجد اباذر-مسجد حجتیه-مسجد صاحب الزمان-مسجد امام حسین-مسجد حجتیه-مسجد الحسین -مسجد صاحب الزمان-مسجد امام حسین-مسجد فاطمه الزهرا-مسجد امام حسن مجتبی-حسینیه جواد الائمه-مسجد حضرت ولی عصر-مسجد امن الله – مسجد الشهداء-مسجد رضوی-مسجد امام حسین سه راه ورامین – خیابان شهید غیوری – کوچه مهدیه دوم – پلاک ۸

نشانی شورای حل اختلاف شهر ری

خیابان شهید غیوری – کوچه مهدیه دوم – پلاک ۸

تلفن شورای حل اختلاف شهر ری

تلفن: ۳۳۳۹۰۹۳۵

روز های کاری شورای حل اختلاف شهر ری

شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل  – ۵ شنبه کشیک 

ساعت کار شورای حل اختلاف شهر ری

 صبح ۸:۳۰ الی ۱۲ عصر ۱۳ الی ۱۶       روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف شهر ری

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  مناطق مختلف شهر رینشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۲۱ تهران 

مجتمع شماره ۲۱ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه ۲۱ تهران 

حوزه های ۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹   

نشانی شورای حل اختلاف منطقه ۲۱ تهران 

تهرانسر ، بلوار گلها ، روبروی کلانتری ۱۵۰

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۲۱ تهران 

تلفن : ۴۴۵۰۴۸۱۶ و  ۴۴۵۰۴۸۱۸     

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه ۲۱ تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه ۲۱ تهران 

  صبح ۱۲_۸ عصر ۱۸_۱۵      روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه ۲۱ تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه بیست و یک شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۲۲ تهران 

مجتمع شماره ۲۲ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه ۲۲ تهران 

حوزه های ۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۵۱۰۱  

نشانی شورای حل اختلاف منطقه ۲۲ تهران 

 کیلومتر ۱۴ اتوبان تهران کرج-شهرک پیکان شهر-بعر از مرکز بهداشت و درمان-بلوک ۶۱       

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۲۲ تهران 

تلفن : ۴۴۱۹۷۱۲۲ ، ۴۴۱۹۷۱۲۱ ، ۴۴۱۸۰۹۶۷   

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه ۲۲ تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه ۲۲ تهران 

  عصر ۱۹_۱۵      روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه ۲۲ تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه بیست و دو شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف خانواده ۱ تهران

مجتمع شماره ۲۳ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف خانواده یک تهران 

حوزه های ۲۲۰۱-۲۲۰۲-۲۲۰۳-۲۲۰۴-۲۲۰۵-۲۲۰۶-۲۲۰۷-۲۲۰۸-۲۲۰۹-۲۲۱۰-۲۲۱۱-۲۲۱۲

نشانی شورای حل اختلاف خانواده ۱ تهران 

اتوبان شهید محلاتی-خیابان نبرد جنوبی-خیابان زمزم- جنب آتش نشانی- مجتمع قضایی خانواده ۱              

تلفن شورای حل اختلاف خانواده ۱ تهران 

تلفن : ۳۳۰۰۹۱۲۷ 

روز های کاری شورای حل اختلاف خانواده ۱ تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف خانواده یک تهران 

 ۸:۳۰_۱۳:۴۵ صبح  روزهای شنبه تا چهارشنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف خانواده یک تهران 

رسیدگی به دعاوی  مربوط به اختلافات خانوادگی مناطق  ۱۰ ، ۱۱، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ،۱۷و ۱۹شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ۲۴ تهران 

مجتمع شماره ۲۴ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه ۲۴ تهران 

حوزه های ۲۳۰۱-۲۳۰۲-۲۳۰۳-۲۳۰۴-۲۳۰۵-۲۳۰۶-۲۳۰۷-۲۳۰۸-۲۳۰۹-۲۳۱۰ 

نشانی شورای حل اختلاف منطقه ۲۴ تهران 

قنات کوثر ، فلکه چهارم تهرانپارس ، نرسیده به تقاطع با هنر و باقری ، مجتمع شهید باهنر

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ۲۴ تهران 

تلفن :   ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰ 

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه ۲۴ تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه ۲۴ تهران 

 ۸_۱۲ صبح  روزهای شنبه تا چهارشنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه ۲۴ تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه بیست و چهار شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف جهان کودک

مجتمع شماره ۲۵ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف جهان کودک

حوزه های ۲۴۰۱-۲۴۰۲-۲۴۰۳-۲۴۰۴-۲۴۰۵-۲۴۰۶-۲۴۰۷-۲۴۰۸-۲۴۰۹         

نشانی شورای حل اختلاف جهان کودک 

خیابان آفریقا-نرسیده به چهار راه جهان کودک-کوچه سپر-پلاک ۱              

تلفن شورای حل اختلاف جهان کودک

تلفن : ۸۸۷۹۹۵۵۱ و ۸۸۷۷۵۴۷۸ 

روز های کاری شورای حل اختلاف جهان کودک 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف جهان کودک

صبح ۱۳_۹   صبح  روزهای شنبه تا چهارشنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف جهان کودک

دو شعبه راهور(طبق قانون شورا ها ۶-۹-۲۴)- دو شعبه حقوقی(طبق قانون شوراها ۷-۸-۲۴)-پنج شعبه خانواده
نشانی و تلفن های شورای حل اختلاف ویژه اصناف

مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف ویژه اصناف

 حوزه های۲۶۰۷-۲۶۱۷-۲۶۲۰-۲۶۳۲-۲۶۳۵-۲۶۳۸-۲۶۴۱-۲۶۴۳-۲۶۵۰-۲۶۵۴-۲۶۶۵-۲۶۶۷-۲۶۷۸-۲۶۸۲-۲۶۹۳-۲۶۹۶-۲۶۹۷-۲۷۱۳-۲۷۱۷-۲۷۲۴-۲۷۳۲-۲۷۴۲-۲۷۵۵-۲۷۶۰-۲۶۷۳-۲۶۳۶-۲۶۴۷-۲۶۰۸-۲۶۷۶-۲۶۵۳

نشانی شورای حل اختلاف ویژه اصناف

خیابان حافظ ، خیابان هدایت ، کوچه تبلیغات اسلامی ،اتحادیه صنف اصناف

تلفن شورای حل اختلاف ویژه اصناف

تلفن :۷۷۵۰۲۳۲۲

روز های کاری شورای حل اختلاف ویژه اصناف 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف ویژه اصناف

   ۸:۳۰ الی ۱۳  صبح  روزهای شنبه تا چهارشنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف ویژه اصناف

رسیدگی به دعاوی ویژه اتحادیه ها و اصناف کل شهر تهران 

نشانی و تلفن های شورای حل اختلاف صنایع و معادن تهران

مجتمع شماره ۲۸ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف صنایع و معادن تهران

حوزه های ۲۷۶۱-۲۷۶۲-۲۷۶۳-۲۷۶۴-۲۷۶۵  

نشانی شورای حل اختلاف اتاق بازرگانان

خیابان مطهری،روبروی سنائی،پلاک۲۸۵،(اتاق بازرگانان و صنایع و معادن تهران)

تلفن شورای حل اختلاف صنایع و معادن

تلفن : ۸۸۷۰۱۹۳۸ ، ۲-۸۸۷۱۵۶۶۱  ،  ۸۸۷۰۱۹۱۲ ،  ۸۸۷۰۱۹۱۴ 

روز های کاری شورای حل اختلاف سازمان صنایع و معادن

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف  سازمان صنایع و معادن

۱۵_۱۷ عصر   روزهای شنبه تا چهارشنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف سازمان صنایع و معادن

رسیدگی به دعاوی ویژه بازرگانان و تجار شهر تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف نظام پزشکی

مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف نظام پزشکی

حوزه های ۲۸۰۱-۲۸۰۲-۲۸۰۳     

نشانی شورای حل اختلاف نظام پزشکی

کارگر شمالی ، خیابان شانزدهم (فرشی مقدم) پلاک ۱۱۹ ، سازمان نظام پزشکی

تلفن شورای حل اختلاف نظام پزشکی

تلفن :       ۸۴۱۳۸۸۰۴   

روز های کاری شورای حل اختلاف نظام پزشکی

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف نظام پزشکی

ساعت ۱۴-۱۷  روزهای شنبه،یکشنبه،سه شنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف نظام پزشکی

رسیدگی به دعاوی مربوط به پزشکان شهر تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف زندان اوین

مجتمع شماره ۳۰ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف زندان اوین

 حوزه های ۲۹۰۱-۲۹۰۲-۲۹۰۳-۲۹۰۴-۲۹۰۵-۲۹۰۶-۲۹۰۷-۲۹۰۸-۲۹۰۹-۲۹۱۱-۲۹۴۱

نشانی شورای حل اختلاف زندان اوین

    اوین، روبروی بازداشتگاه اوین ، کوچه باغ ، جنب کارواش دشت بهشت

تلفن شورای حل اختلاف زندان اوین

تلفن :     ۳-۲۲۳۵۷۵۰۱

 روز های کاری شورای حل اختلاف زندان اوین

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف زندان اوین

 ۱۶_۱۸:۳۰  عصر  روزهای شنبه تا چهارشنبه 

صلاحیت  شورای حل اختلاف زندان اوین

علا وه بر امور مربوط به زندان ها برچسب موسسات تبلیغاتی نیزمورد بررسی قرار می گیرد.


نشانی و تلفن های شورای حل اختلاف ویژه  مسکن

مجتمع شماره ۳۳ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف ویژه مسکن

حوزه های ۶۱۵۳-۶۱۵۴-۶۱۵۵-۶۱۵۷-۶۱۵۸-۶۱۵۹

نشانی شورای حل اختلاف ویژه مسکن

خیابان جمهوری،میدان بهارستان،خیابان صفی علیشاه،کوچه خیبرالممالک

تلفن شورای حل اختلاف ویژه مسکن

تلفن :   ۲-۷۷۵۱۵۱۰۱

 روز های کاری شورای حل اختلاف ویژه مسکن

شنبه و سه شنبه   هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف ویژه تعاونی مسکن

 شنبه۱۲-۹ و سه شنبه۱۸-۱۵  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف ویژه تعاونی مسکن

رسیدگی به دعاوی و اختلافات ویژه تعاونی های مسکننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف ویژه  فناوری اطلاعات

مجتمع شماره ۳۴ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

 

نشانی شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

پل سیدخندان – خیابان ارسباران – خیابان عطار – کوچه چلچله – پلاک ۲۶

تلفن شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

تلفن :       ۸۸۵۲۰۵۴۹ و ۸۸۴۹۳۲۴۲      

 روز های کاری شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

 

ساعت کار شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

 

صلاحیت  شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

رسیدگی به دعاوی و اختلافات  ویژه فناوری اطلاعاتنشانی و تلفن های شورای حل اختلاف ویژه  راهور

مجتمع شماره ۳۵ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف ویژه راهور

 حوزه های ۹۰۰۱-۹۰۰۲-۹۰۰۳-۹۰۰۴-۹۰۰۵-۹۰۰۶

نشانی شورای حل اختلاف ویژه راهور

    میدان هفت تیر خیابان بهار شیراز میدان بهار شیراز پلاک ۱۵۰

تلفن شورای حل اختلاف ویژه راهور

تلفن : ۷۷۶۰۱۴۶۸ 

 روز های کاری شورای حل اختلاف ویژه راهور

شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف ویژه راهور

 صبح۱۲_۸ عصر۱۶_۱۴  شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف ویژه راهور

رسیدگی به دعاوی و اختلافات ویژه راهور و کاهش جریمه هانشانی و تلفن های شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

مجتمع شماره ۳۷ شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

حوزه های ۶۳۵۱-۶۳۵۲-۶۳۵۳-۶۳۵۴-۶۳۵۵-۶۳۵۶-۶۳۵۷  

نشانی شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

خیابان طالقانی،ایرانشهر،نرسیده به تقاطع سمیه،بن بست ظهیر الاسلام

تلفن شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

تلفن : ۸۸۳۴۱۳۶۰  

 روز های کاری شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

۱۵_۱۸   شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف ویژه بانک ها 

رسیدگی به دعاوی و اختلافات ویژه بانک ها