دادخواست به اداره کار با موضوع بازگشت به کار و دریافت حقوق و مزایای معوقه

ریاست محترم  هیئت تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  شهر ……

 با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند .
اینجانب با انعقاد قرارداد دائم از تاریخ  ۲۵/۱۰/۹۰ لغایت ۲۲/۳/۱۳۹۵ به طور مستمر و دائم در درمانگاه ….  در قسمت رادیولوژی مشغول به فعالیت بوده ام  . لیکن بعد از قریب به چهار سال فعالیت هنگامی که بعد از انقضاء مرخصی زایمان ( از تاریخ ۹۴/۹/۲۲  لغایت ۹۵/۳/۲۱ )  ،  در تاریخ  ۲۲/۳/۹۵ در محل کار خود حاضر شدم  کارفرمای اینجانب  آقای ….. با بهانه های واهی نظیر عدم نیاز  ، به صورت غیر قانونی  از پذیرش و ادامه کار من در درمانگاه ممانعت نمود.
از آنجا که کارفرما علاوه بر اخراج غیر قانونی بنده  از تاریخ  ۲۲/۳/۹۵  ،  از بدو استخدام تا کنون از پرداخت برخی از حقوق قانونی اینجانب مانن حق اشعه ، عیدی و پاداش ، ذخیره مرخصی استنکاف نموده است  تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت کارفرما به شرح  ذیل مورد استدعاست.
  1. عیدی و پاداش  از بدو استخدام تا کنون ۲٫   ذخیره مرخصی از بدو استخدام تا کنون   ۳٫ بن کارگری از بدو استخدام تا کنون   ۴ . پرداخت حقوق و مزایای مدت بلاتکلیفی به جهت اخراج غیر قانونی   ۵ . کمک هزینه مسکن از بدو استخدام تا کنون ۶ . پرداخت حق بیمه ایام کارکرد ۷ –  بازگشت به  کار
در ضمن  آخرین حقوق ثابت اینجانب در سال ۹۵ ……………  بوده است .
  با تجدید مراتب احترام

متن دادخواست بازگشت به کار ، دادخواست مطالبه حق اشعه ، دادخواست مطالبه حق السعی  ، حقوق ایام بلا تکلیفی ، شکایت از کارفرما