چگونگی طرح دعوای خلع ‎ید

اگر ملکی که دارای سند رسمی است، اعم از زمین یا خانه، به‎ صورت غیرقانونی در تصرف فردی غیر از مالک آن باشد، کسی که سند مالکیت به نام اوست، می‎ تواند برای تخلیه ملک، دعوای خلع ‎ید مطرح کند. 

مفهوم دعوای خلع ید

مفهوم دعوای خلع ید, مفهوم خلع ید, معنی خلع ید, مشاوره حقوقی خلع ید, خلع ید چیست

Go to Top