مشاوره تلفنی با وکیل خانواده

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل خانواده و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید  از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید . 

آیا شیربها در قانون وجود دارد؟

رسم پرداخت شیربها در عقد ازدواج در میان تعداد کمی از خانواده‌های ایرانی رواج دارد. این موضوع در حالی است که قانون در خصوص شیربها ساکت است و مقرره‌ای در مورد آن وجود ندارد اما برای تحلیل آن لزوما باید به عمومات، قصد طرفین و عرف مراجعه کرد.

بر اساس رسمی که در میان برخی از خانواده‌های ایرانی در خصوص پرداخت شیربها وجود دارد، داماد مبلغی را به خانواده عروس (مادر زن) پرداخت می‌کند که این مبلغ جدای از مهریه محسوب می‌شود. شاید بتوان تحلیل کرد که این عمل در ماهیت، صلح بلاعوض یا هبه معوض بوده که عوض آن عقد نکاح است و شاید هم در مواردی بتوان تحلیل کرد که تعهد به نفع شخص ثالث است.
به هر حال در مواجهه با چنین پرونده‌هایی، قاضی باید به قصد طرفین، عرف و شرایط موجود توجه کند تا با توجه به عمومات قوانین و قواعد عمومی قراردادها، به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آنها بپردازد و حکم مقتضی را صادر کند. 
به نظر می‌رسد اگر ماهیت آن صلح بلاعوض، هبه معوض یا تعهد به نفع شخص ثالث ضمن عقد نکاح باشد، مبلغ داده‌شده قابل برگشت نیست البته باید توجه داشت که اگر شیربها داده شده باشد اما به هر دلیل کار به ازدواج نینجامد، شیربهای داده‌شده قابل برگشت خواهد بود.