نشانی دادسرای ناحیه ۱۹ ( جرایم پزشکی )

تهران – سیدخندان – خیابان دبستان – انتهای کوچه آریان محمودی

تلفن دادسرای ناحیه ۱۹ ( جرایم پزشکی )

۹_۸۶۰۱۱۰۰۲ – ۸۸۴۶۸۵۷۱ – ۸۸۴۶۸۵۹۳

کلانتری های تحت پوشش ادسرای ناحیه ۱۹ ( جرایم پزشکی )

تمامي كلانتريهاي تهران و آگاهي مركز