نشانی دادسرای ناحیه ۳۵ تهران (فرهنگ و رسانه)

چهارراه گلوبندک- خ پانزده خرداد- ضلع غربی میدان پانزده خرداد- ساختمان دادسرای مرکز

تلفن دادسرای ناحیه ۳۵ تهران (فرهنگ و رسانه)
۳۵۰۵۱۱۱۱ و۳۵۰۵۱۰۰۰

صلاحیت دادسرای ناحیه ۳۵ تهران (فرهنگ و رسانه)

دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در سال ۸۹ به منظور رسیدگی تخصصی به جرائم رسانه‌ای با حضور مسئولان قضایی افتتاح شد.