چه زمانی به عابر پیاده دیه تعلق نمی‌گیرد

گاهی عابران با بی ‎توجهی باعث بروز حوادث رانندگی می‎ شوند و قوانین و مقررات در برخی شرایط حق را کاملا به راننده می‎دهد.

وقتی صحبت از خودرو و تصادف با عابر پیاده باشد، در اکثر تصادفات حق به عابر داده شده و راننده مقصر اصلی حادثه قلمداد می‎‎ شود.

اما گاهی عابران با بی ‎توجهی باعث بروز حوادث رانندگی م ‎شوند و قوانین و مقررات در برخی شرایط حق را کاملا به راننده می‎دهد.
در مواردی که عابر پیاده با عبور از معابر غیرمجاز باعث بروز حادثه ‎ای شده است، کارشناسان صحنه تصادف را بررسی کرده و سهم تقصیر هر یک از طرف‎های تصادف، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص می‎کنند.

  تخلفات مهم و حادثه ‎ساز عابران

از جمله مهمترین تخلفاتی که عابران مرتکب می‎ شوند که می‎تواند منجر به تصادفات رانندگی شود، می‎توان به مواردی از قبیل بی‎ توجهی به خط‎ کشی عابران پیاده؛ ورود ناگهانی به سطح سواره ‎رو ؛ بی‎ توجهی به چراغ قرمز و استفاده نکردن از پل عابر پیاده اشاره کرد.

  تصادف وسیله نقلیه با عابر پیاده

طبق قانون، اگر عابر پیاده از معابری که برای او ممنوع است، عبور کند و سانحه‌ای رخ دهد که منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئن و مجاز در حرکت بوده و وسیله نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد کند، راننده ضامن دیه و خسارت واردشده نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هر کس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شی‌ء یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتبا‌ها و بدون قصد، با شخص یا شی‌ء یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شیء یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته است، عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود.

همچنین اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیء و وسیله مورد نظر موجب لغزش رهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است؛ مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمدا قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد، بلکه پرداخت خسارت وارده را نیز برعهده دارد.اگر راننده تمام قوانین و مقررات را رعایت کند و عابر پیاده به وظایف و قوانین مرتبط با عابران عمل نکند، در صورت بروز حادثه مسئولیتی نخواهد داشت.  البته باید توجه کرد که مسئولیت نداشتن راننده به معنای منع استفاده وراث قانونی متوفی از مزایای بیمه نیست و میزان دیه عابر پیاده و سایر شرایط استفاده از بیمه توسط مراجع قانونی ذی‎صلاح مشخص می‌شود.

نحوه پرداخت  دیه عابر پیاده مقصر 

عبور عابر پیاده از عرض خیابان در هیچ قانونی ممنوع نشده است، اما اگر عابر حین عبور از عرض خیابان یا محل‌های غیرمجاز، بدون توجه به مقررات راهنمایی، با وسیله نقلیه‎ ای برخورد کند و پلیس وی را مقصر بداند، در صورتی که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی عابر پیاده شود، راننده وسیله نقلیه که با عابر برخورد کرده است، در این خصوص مسئولیتی ندارد و پرداخت دیه به او تعلق نمی‎ گیرد.
اما این موضوع مانع استفاده عابر پیاده از مقررات بیمه نخواهد بود و در صورت تصادف با عابر پیاده که منجر به صدمات جانی یا فوت وی شود، دیه و هزینه ‎‌های درمان توسط بیمه پرداخت می‎ شود.

همچنین در صورتی که وسیله نقلیه بدون بیمه‌نامه باشد، دیه و هزینه‎‌های درمانی از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‎شود.
البته باید به این نکته توجه داشت که راننده در صورت بروز حادثه موظف است شخص آسیب‎‌ دیده را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به ماموران انتظامی اطلاع دهد.