نشانی مجتمع قضایی شهید فهمیده (اطفال)

ابتدای اتوبان تهران كرج- نرسيده به عوارضي قديم- خيابان آزادگان- پلاك ۱۴۴

تلفن مجتمع قضایی شهید فهمیده (اطفال)

 ۰۲۱۴۴۰۶۴۴۶۷ الی ۸

صلاحیت مجتمع قضایی شهید فهمیده (اطفال)

رسیدگی به دعاوي كيفري اطفال كل شهر تهران